Ungdomsforum för en hållbar framtid

Engagemang, energi och kunskap. I somras deltog fyra unga vuxna från Vattenriket på ett ungdomsforum i Minett biosfärområde i Luxemburg. Tillsammans med deltagare från fyra europeiska biosfärområden utforskade de naturen och dess ekosystemtjänster. Sedan skapade de en informationskampanj som de presenterade för Luxemburgs miljöminister.

Youth forum

Fem dagar i juli klurade deltagare från biosfärområden i Tyskland, Frankrike, Polen, Luxemburg och Sverige på hur människa och natur kan leva tillsammans. En central fråga för alla världens 748 biosfärområden. Med på ungdomsforumet var fyra ungdomar från Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

-En stor upplevelse, tycker Lisa Modig.
Mojra Blomberg håller med och fyller på:
-De fanns ett stort engagemang och kunskap i gruppen. Det skapade en fantastisk atmosfär som man fick mycket energi från.

Youth forum i Luxemburg

Den röda jorden i naturreservatet vittnar om biosfärområdets historia. En gång var detta ett stort gruvområde där man bröt järn både ovan och under jord. När fyndigheter med högre järninnehåll upptäcktes på annat håll stängde gruvorna.

Det gav utrymme för djur och växter att flytta in. I dag har området blev en biologisk hotspot med många sällsynta växter och insekter. Trädlärkorna har sina bon i gräset och i gruvgångarna lever olika arter fladdermöss.

Youth forum Luxemburg workshop

Samtidigt är området ett välbesökt naturreservat. Ungdomsforumet fick i uppdrag att ta fram en kampanj för att få besökarna att värna om naturen. Genom olika workshopar och story telling tog de fram budskap och prototyper till skyltar.

Konstnärskollektivet La Bonneterie höll i arbetet som resulterade i skyltprototyper av återvunna cirkustält. Tonen var humoristisk och designen färgglad. Budskapen var en lek med ord:

“To bee or not to bee – make the difference’’
“Good relationsheep”
”BBQ = bats be quiet”

Youth forum luxemburgs miljöminister

På ungdomsforumets sista dag presenterade deltagarna kampanjen för Luxemburgs miljöminister Jôelle Wellfring.

Lisa Modig och Ida Bronner från Vattenriket var med på scenen och budskap var tydligt.-Ungdomarna är framtiden och måste få vara med och skapa den. Young people do not need to be empowered, they need to be included, säger Lisa Modig.

Anteckningar dag för dag

Så här beskriver ungdomarna från Vattenriket forumet. Med sina egna ord. Dag för dag

Dag ett. Mojra Blombergs anteckningar:
Ett stopp med tåg tog oss till biosfärområdets kärnområde, ett naturreservat med röd mark.
Smälter du marken får du järn. Av järn blir det stål, räls och byggnader. Och Luxemburgs rikedom. Luxemburg gick över till finans och naturen kunde ta sig tillbaka i det utgrävda järnrika området. Nu är området hem åt flera hotade arter. Trädpiplärkan till exempel. De är inte många och de har sina bon och ägg på marken, vilket gör dem sårbara.

Biosfärområdet välkomnar människor och hundar men det är lätt att de stör och skrämmer trädpiplärkan och andra djur. Hur stor rätt har vi människor till naturen? Vi är beroende av dess ekosystemtjänster, men vi kan riskera mycket om vi påverkar dem negativt.

De kommande dagarna ska vi försöka svara på hur människan kan samexistera bättre med naturen. Den frågan är central för biosfärområden och i Unescos MAB-program.

Dag två. Lisa Bronner Thelins anteckningar:
Vi påbörjade vår Workshop där vi ska bidra till att påverka besökare till Minetts biosfärsområde i en positiv riktning. Att medvetandegöra vårt ansvar för naturen är viktigt för att bevara våra biosfärsområden långsiktigt.

Vår workshop hölls av det belgiska konstnärskollektivet la Bonneterie. Uppgiften är att designa och skapa våra egna skyltar till naturreservatet. Vi delades in i grupper där vi fokuserade på olika delar i skapandeprocessen. Vi lyckades påbörja prototyper till våra idéer och förhoppningsvis kan vi göra klart våra projekt imorgon.

Den lediga kvällen spenderades i Luxemburgs huvudstad med samma namn. Vi hittade en vegansk restaurang och hann med lite sightseeing. Dessutom gjorde Lisa sin grej och frågade folk om en speciell låt för dem att lägga till på vår spellista. Ett väldigt roligt sätt att träffa nya människor! Vi avslutade kvällen med riktigt medryckande karaoke, där vi dansade och sjöng tillsammans. En riktigt fin stund fick vi!

Dag tre. Elvira Ahlqvists anteckningar:
Dagen började med en ljuv morgonpromenad i det regnvåta Esch-sur-Alzette till fortsatt workshop på Ellergron. Vi använder överblivet plastmaterial, bland annat från ett cirkustält, för att skapa posters med viktiga budskap till allmänheten för att uppmärksamma dem på regler såväl som den biologiska mångfalden i området.

Konstnärsgruppen La Bonneterie fortsatte att vägleda oss genom arbetet under tak i skydd för regnet. Några fick i uppdrag att förbereda en presentation till i morgon medan vi andra fortsatte med konsten. Senare på dagen fick vi hänga upp våra skyltar och se det färdiga resultatet i naturen.

Till både lunch och middag fick vi avnjuta fantastiska veganska rätter. Under lunchen hade vi fina samtal om skog, natur och klimatet i stort. Några i gruppen avslutade kvällen med bollywooddans. Jag tog en promenad i en vacker park i biosfärområdets urbana delar.

Dag fyra. Lisa Modigs anteckningar:
Efter den sista hostelfrukosten gick vi mot Ellergronn. Där förberedde vi oss genom att gå igenom vårt tal och hänga upp de skyltar som vi gjort under forumet.

Fem personer från fyra länder ställde sig sedan vid ”talarpodiet” och presenterade vår idé samt önskan och förhoppningen att politikerna nu skulle vidareutveckla och föra den vidare. Huvudbudskapet löd ”Young people do not need to be empowered, but to be included”. Biosfären är viktig för såväl surrande bin som häckande fåglar och människor.

För mig har det varit mycket intressant och njutbart att tillbringa dagar med välinformerade och utbildade människor som dagligen reflekterar över hur de själva kan verka för en bättre planet. Viktiga samtal, glada tillrop och en öppen gemenskap har präglat tillvaron och gjort att man vågar uttrycka tankar, idéer, frågor och önskemål.

Nu bär det hemåt, med tåg. Vilken fin och givande upplevelse detta varit! Många intryck och nya insikter att ta med sig. Samtidigt: borta bra, men hemma bäst.

Back To Top
Translate »