Besöksplats Sånnarna utrustas med biosfärklassrum

Sånnarna

Nu ska besöksplats Sånnarna få ett biosfärklassrum. Det blir Vattenrikets fjärde biosfärklassrum. Det ska lära elever om pollinatörer och blommande växter.

Sånnarna kallas de sandiga markerna väster om Åhus. Här lever många pollinerande insekter. Nu får besöksplatsen ett biosfärklassrum som ska lära elever om blommor och bin samtidigt som de gör en insats för artrikedomen genom att skapa sandblottor.

-Den pedagogiska verksamheten har en viktig plats i Vattenrikets arbete. Målet är att alla barn i området ska utveckla en relation till naturen och landskapet genom egna upplevelser, säger Karin Magntorn, naturumföreståndare.

Biosfärklassrum är ett pedagogiskt verktyg som finns vid tre av områdets besöksplatser. De består av stora låsbara lådor med fältmaterial, uppgifter och lärarhandledning. I projektet ”Spadar, blommor och bin” ska besöksplats Sånnarna utrustas.

Besöksplats sånnarna

Sånnarna har brukats och betats sedan bronsåldern och är beroende av kontinuerliga störningar. l biosfärklassrummet får barn och ungdomar göra en insats genom att restaurera sandmark med spadar och hackor. På ytorna ska de sedan så in frön och plantor av hotade växtarter.

Genom projektets praktiska naturvårdsinsatser gynnas en mängd växter, insekter och andra organismer och de ekosystemtjänster de bidrar med.

-Biosfärklassrummet ska ge större kunskap om pollinering och arter. Samtidigt får eleverna känna delaktighet i landskapet och en positiv känsla att ha varit med att vända en negativ utveckling till något positivt, säger Karin Magntorn.

Biosfärklassrummet kommer att innehålla pedagogiskt material för att undersöka växter och insekter, arbeta med pollinering och ekosystemtjänster samt utrustning för att restaurera sandmarken genom att skapa sandblottor och ängsfröer för att skapa blomsterrikedom. Det skapas med hjälp av statliga LONA-medel för lokala naturvårdsåtgärder.

Text: Åsa Pearce
Foto: Carina Wettemark och Patrik Olofsson

Back To Top
Translate »