Fler ska kunna njuta av Vattenrikets vattenvägar

Det ska bli lättare att njuta av Vattenriket från vattnet. Ny båtled, upprustade rastplatser och nya bryggor ska få fler att komma ut på Helge å och Hammarsjön.

Kommunstyrelsen satsar 3,1 miljoner för åtgärder till projektet ”På vatten i Vattenriket”. Det ska användas till en rad förbättringar för dem som vill uppleva det Amazonaslika landskapet längs Helge å och Hammarsjön.

-Att uppleva Vattenriket från vattnet ger en känsla av vildmark alldeles nära stan. I båt eller kanot kommer man riktigt nära naturen, säger Pyret Ovesson, naturvårdssamordnare och projektledare för ”På vatten i Vattenriket”.

Projektet ska underlätta för folk att ta sig ut på vattnet på ett säkert och njutbart sätt. Flera saker är redan fixade. Ett nytt fikabord har kommit på plats vid Franckes udde vid Näsby fält och sedan början på sommaren finns en båtled över grunda Hammarsjön i digital form presenterad på kristianstad.se.

Kavröbro rustas upp
Just nu är arbetet igång med att rusta upp rastplats Kavröbro. Här ska det bli toalett, bord och bänkar och en brygga att fiska ifrån. Den nya bryggan ska vara tillräckligt låg för kanotister att stiga i och ur.

Om allt går enligt plan står Kavrö färdigt att ta emot båtburna inför nästa sommar. Därefter börjar arbetet med en ny brygga vid Pulken.

-Furuboda folkhögskola har önskat att kunna stanna till med sin flotte vid Pulken. Målsättningen är att få till en brygga och rastplats med rullbar ramp och rastplats, säger Pyret Ovesson.

För att bibehålla framkomligheten i den grävda kanalen Graften har vassen klippts på 2,7 km närmast mynningarna till Helge å. En sjömätning har också gjorts för att ta reda på djupet och om det finns sandbankar eller träd som försvårar för båttrafik.

Förutom kommunstyrelsens satsning bidrar Nedre Helgeåns fiskevårdsområde som referensgrupp och medarrangörer med 100 000 kr till upprustningen av rastplatsen vid Kavrö.

Text: Åsa Pearce
Foto: Pyret Ovesson

Back To Top
Translate »