Extra pengar ska hjälpa blommor och bin

Sandblottor i Rinkaby

Vattenriket har fått extra statliga pengar för naturvårdsåtgärder som ska gynna hotade vildbin. Pengarna ska gå till att ta fram öppen kalkrik sand. En miljö där många rara arter trivs.

Naturvårdsverket har totalt satsat 11 miljoner kronor i hela landet. Av de 2,8 miljoner som Länsstyrelsen i Skåne tilldelats går 280 000 kr till ett samarbetsprojekt med Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.
-Vi ska gräva sandblottor och rycka tallar för att öppna upp och ta fram sand, säger ekolog Dan Gerell som håller ihop åtgärderna i Vattenriket.

De områden som lämpar sig är Sånnarna, Degeberga, Rinkaby och i Vä/Mosslunda och Kristianstads golfklubb i Åhus.
– Samarbetet med golfklubben är särskilt roligt. Golfbanans ruffar är otroligt artrika och skapar en vacker miljö för spelarna. Vi ska bland annat tömma ledningsgatan söder om Flötövägen på ungtall, säger Dan. Brandgatorna förenklar för framtida naturvårdsbränningar, vilket gynnar både vilda blommor, insekter och fåglar.

Den kalkrika sand grävs fram
Det stora arbetet sker i september/oktober. Några åtgärder är redan genomförda. Sandblottor har grävts på naturvårdsfondmark och privat mark mellan Rinkaby och Horna.

Många blommor och pollinerande insekter är beroende av bar kalkrik sand. Under betesmarken döljer sig ljus sand som kommit upp i ytan när grävskoporna grävt och vänt upp och ner på massorna.

-Generellt har pollinatörerna minskat och behöver hjälp med mat och boplatser. I Vattenriket har vi arter som inte finns på så många andra platser. För att hjälpa stortapetserarbiet och andra pollinatörer kommer vi att plantera väddklint, backtimjan, getväppling och monke på en del av de områden som restaureras, säger Dan.

Text: Åsa Pearce
Foto: Pyret Ovesson

Back To Top
Translate »