Lärplatser för naturbaserade lösningar etableras runt Östersjön

En person går i grunt vatten i en våtmark som omges av frodigt gräs.

Nätverket Biosphere for Baltic får nästan 4,5 miljoner euro i EU-finansiering till projektet Supported by Nature. Biosfärområde Kristianstads Vattenrike är ett av nio biosfärområden runt Östersjön som ska arbeta med naturbaserade lösningar för en bättre miljö i Östersjön.

Supported by Nature är ett nytt samarbetsprojekt för det internationella nätverket med biosfärområden runt Östersjön – Biosphere for Baltic. Projektet syftar till att öka förståelsen för naturbaserade lösningar och hur de bidrar till bättre miljöförhållanden för Östersjön.

-Det är väldigt roligt och viktigt att projektet har beviljats medel. Det ger oss möjlighet fortsätta utveckla det femåriga samarbetet i nätverket Biosphere for Baltic. Samtidigt som vi får förutsättningar att göra satsningar som vi drömt om som att anlägga stenrev, säger Carina Wettemark, koordinator för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Det långsiktiga målet med Supported by nature är att ta fram ny kunskap som kan leda till att naturbaserade lösningar blir en naturlig del i land- och havsförvaltning. Inom projektet kommer minst 13 så kallade lärplatser att utvecklas med särskilt fokus på multifunktionella våtmarker, kustvattenhabitat och restaurering av vattendrag.

Projektet kommer att ta fram metoder för att etablera naturbaserade lärplatser i samarbeten med flera intressenter och öka förståelsen för naturbaserade lösningar genom aktiviteter vid lärplatserna.

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike har valts ut som lärområde för att genomföra olika åtgärder. Bland annat handlar det om klimatanpassade lekområden för havsöring.

-Det kan handla om vattenvårdsåtgärder som att gräva och lägga ut lekgrus på lämpliga platser för att säkerställa en havsöringsreproduktion även vid väldigt lågt flöde i tillflöden till Helge å, säger Carina Wettemark.

Dessutom kommer en konsult att upphandlas för att anlägga stenrev i havet utanför Åhus kust. Stenreven är viktiga för både vegetation- och djurliv under ytan.
-De skapar gömställen för fisk och förutsättningar för plantor att gro, till exempel blåstång. De begränsar också stranderosionen genom att vågenergin dämpas, säger Carina.

Biosfärkontoret/Vattenriket har lång erfarenhet av att anlägga våtmarker och kommer att ha en aktiv del i projektet genom att dela kunskapen kring multifunktionella våtmarker till andra områden.

Fakta:
Supported by Nature finansieras av EU genom Interreg Baltic Sea Programme 2021-2027 och beviljades som ett kärnprojekt under prioritering 2: Vattensmarta samhällen.

Projektpartners: Ronneby kommun, Lead Partner (Sverige), Åbo yrkeshögskola (Finland), Estlands biovetenskapliga universitet (Estland), Słowinski nationalpark (Polen), Biosfärområde Sydöstra Rügen (Tyskland), Vordingborgs kommun (Danmark), Marine Education Center i Malmö (Sverige), Kristianstads kommun (Sverige) och Nedre Dalälvens förening (Sverige).

Associerade partners: Pargas stad (Finland), Hiiumaa Development Center (Estland) och Sveriges lantbruksuniversitet (Sverige).
Projektet pågår 2023-2026. Projektet utvecklades med finansiering från Svenska institutet.

Biosphere for Baltic är ett nätverk av nio biosfärområde och ett aspirerande biosfärområde i sju länder runt Östersjön. Nätverket initierades som ett gemensamt åtagande under FN:s havskonferens i juni 2017. Det lanserades för att öka spridningen av goda exempel från biosfärområdena i Östersjöregionen, både inom och utanför nätverket.
https://biosfarprogrammet.se/projekt/biosphere-for-baltic/

Back To Top
Translate »