Här planteras ålgräs för en livskraftig Östersjön

Nya ålgräsängar ska ge ökad biologisk mångfald i Hanöbukten. Just nu pågår plantering av ålgräs i havet utanför Åhus. Planteringen kommer att sträcka sig över en yta om 5000 kvadratmeter. Det blir den största ålgräsäng som skapats i Hanöbukten.

Ålgräsplantering utanför Åhus

Ålgräs fyller flera viktiga funktioner. Rotsystemet stabiliserar bottnen och minskar erosion och i bladen sker fotosyntes som binder koldioxid.

Ålgräsängar brukar också kallas ”havets barnkammare”. De långa böljande bladen ger skydd och mat åt yngel och fiskar.
– Ålgräs spelar en stor roll för ekosystemet i Hanöbukten. Ålgräsängar är viktiga uppväxtområden för fisk. De erbjuder skydd och gömslen och en massa smådjur som är viktig föda, säger Ulrika Hedlund kommunekolog, Kristianstads kommun.

Arbetet med att plantera ut ålgräs började i mitten på maj och fortsätter en bit in i juli. Det sker utanför Äspet och Täppet på lite olika platser. När det är klart kommer det att täcka en yta om 5000 kvadratmeter.
– Det är flera tusen plantor som flyttas från närområdet till nya ytor. För att få ett bra resultat vill vi ha plantor från samma miljö och ta dem från en välmående donatoräng, säger Ulrika.

Ålgräsplantering med dykare.

Ålgräs trivs i kallt och klart vatten på två till fem meters djup. Själva planteringen går till så att dykarna gräver upp buntar om fem till tio plantor från donatorängen. Dessa planteras på utvalda platser som behöver förstärkas. Dykarna kan redan se att de tidigast flyttade plantorna redan har börjat växa på sina nya platser.

Projektet är en del i samarbetet ”Återskapa Östersjöns livskraft” med WWF som projektsamordnare. Tre områden arbetar parallellt med olika typer av insatser för att stärka och förbättra miljön. Det handlar om platsanpassade åtgärder som görs inom projektet.

I Stockholms skärgård arbetar man med blåstång och i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike planteras ålgräs i stor skala.
-Så här stora planteringar har inte gjorts på vår sida av landet – för Hanöbukten är det den absolut största! säger Ulrika Hedlund.
-Det är kul att detta är den största plantering som gjorts, säger Carina Wettemark, koordinator för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Sedan ett par år tillbaka arbetar Biosfärkontoret med havet som tema. Förutom ålgräsplanteringen har WWF-projektet gett möjlighet för flera andra aktiviteter.
-Vi har tagit fram uteklassrum, det pedagogiska verktyget Östersjökompassen, anlagt våtmarker och förbättrat uppväxtområden för fisk. Vårt uppdrag är att vara ett modellområde, att ge hopp och visa att mycket görs, säger Carina Wettemark.

Fakta:

  • Ålgräsplanteringen sker inom WWF-projektet ”Återskapa Östersjöns livskraft”.
  • Projektet omfattar naturvårdsinsatser i Vattenrike, Stockholms skärgård och Höga kusten.
  • Biosfärområde Kristianstads Vattenrike har ansvar för att skapa fler ålgräsängar i Hanöbukten.
  • Ålgräsängar är viktiga uppväxtmiljöer för fiskar.
  • Ålgräs trivs på mjuka, grunda bottnar med mycket solljus. Bladen är långa och bandformade och bildar ängar under vattnet.
  • Läs mer om projektet Återskapa Östersjöns livskraft här.
Back To Top
Translate »