Sommarhälsning från Vattenriket!

Blomsteräng Tivoliparken.

Blommor, fågelsång och humlesurr. Vid den här tiden bjuder naturen på massor med härliga upplevelser. Var, när och hur njuter du som mest av Vattenrikets ekosystemtjänster? Delta i studien av forskare från Bergens universitet. Svara på enkäten här.

Vilda bin gör en stor tjänst genom att pollinera frukt, bär och grönsaker. Samtidigt för de en tuff tillvaro. Läs om alla åtgärder som görs för att förstärka livsmiljön för vilda pollinerare. Att inrätta naturreservat är ett sätt att skydda natur. Under våren har kommunens nyaste naturreservat Ekenabben och Kvarnnäs invigts och varit platsen för friluftskul.

Naturum Vattenriket är med i två projekt där man med hjälp av medborgarforskning bidrar med ny kunskap kring blåstångens kärleksliv och utbredning. Passa på att njuta av allt naturen ger och besök gärna Öppen borg på Lillö på söndagarna – nu med filmvisning i borgen. Trevlig sommar!

Insatser för vilda pollinatörer
Kristianstads Vattenrike är en riktig hotspot för vilda pollinatörer. De senaste åren har biosfärområdet fått 1,6 miljoner kronor i statliga VIP-medel till åtgärder för att förstärka och utveckla livsmiljöerna för vilda bin och andra insekter. Läs mer här.

Friluftskul på Ekenabben
På Ekenabben finns fantastiskt varierad natur – ett Vattenrike i miniatyr. I december blev Ekenabben och Kvarnäs ett kommunalt naturreservat. På biosfärdagen, den andra juni, invigde kommunalråd Camilla Palm. Dagen efter bjöd Kristianstads kommun, Vattenriket och föreningarna på Friluftskul på Ekenabben. Läs mer här.

Forskning om tångens kärleksliv  
Biosfärkontoret är med i ett forskningsprojekt som studerar blåstångens kärleksliv. Algforskarsommar drivs av Lena Kautsky och Ellen Schagerström vid Stockholms universitet. Det är ett medborgarforskningsprojekt där forskarna får in rapporter från frivilliga runt Östersjön. Läs mer här.

Undersöker tång åt forskare
Åttorna på Rönnowskolan i Åhus hjälper forskare att kartlägga hur Östersjön förändras. Tångskogsjakten ska ge större kunskap om hur tångskogens ekosystem påverkas av klimatförändringar. Elever från högstadieskolor längs Östersjöns kust hjälper till. Läs mer här.

EU-projekt till naturum Vattenriket
Under våren inledde naturum Vattenriket ett kunskapsutbyte kring södra Östersjön. Projektet, som går under namnet ”SeaMan”, finansieras av EU-programmet Interreg och fokuserar på att utveckla hållbara kustnära aktiviteter och upplevelser. Läs mer här.

Återvätning kan binda koldioxid 
Ett effektivt sätt att minska koldioxidutsläpp är att återskapa våtmarker. Våtmarker kan motverka övergödning, är hem åt rödlistade arter, ökar grundvattenbildning och motverkar torka och översvämningar. Nu riktar Mattis Vindelman, projektledare på Biosfärkontoret fokus mot klimatnyttan. Läs mer här.

Tre nya fokusrapporter  
Under våren har skriftserien Vattenriket i fokus utökats med: inventering av Horna sandar, fladdermöss i Vattenriket och Hela Sverige blommar. Hela Sverige blommar ska ge mer blommor i odlingslandskapet. 2021 inventerades 18 lokaler i Vattenriket. Läs mer här.

Film och folder nyheter på Lillö
Varje söndag på sommaren håller Vattenrikets vänner medeltida Lillöborgen öppen för allmänheten. I år får besökarna en ännu bättre upplevelse med folder och film som levandegör borgen. Läs mer här.

Back To Top
Translate »