Den skira överlevaren

Vinden stryker över sanddynerna och får gräs och örter att vaja. Marken är torr och mager, det är som om den tjuvhåller på näringen. Men här och där växer ändå tuvor av änglavita blommor. Kronbladen har rosa fläckar längst in, och delar sig sedan i en krans av smala flikar. I vissa vinklar ser de nästan ut att skimra i skymningsljuset. Vinden drar vidare, och bär med sig den kryddiga doften av sandnejlikor.

Artfakta

Vattenrikets sandmarker är en tuff livsmiljö. Den höga kalkhalten gör det svårt att ta upp näringsämnen, och det kan bli mycket torrt. Regnet rinner snabbt undan, eller dunstar i solen. Få växter klarar av att leva här, men sandnejlikan är specialist på att uthärda extrema villkor.

Men markerna förändras med tiden. Kalken i sanden är vattenlöslig, och regnet sköljer sakta men säkert bort det viktiga mineralet. Samtidigt för vindarna med sig stoft som bildar ny, näringsrik jord. Villkoren blir allt mindre extrema, och konkurrensen hårdnar. När snabbväxande arter får fäste tränger de undan sandnejlikan och andra specialister.

På senare tid har även människan blivit en konkurrent om utrymmet. Flera växtplatser har försvunnit genom byggen och exploatering. I Norden växer sandnejlikan bara i Skåne – och främst i de nordöstra delarna av länet.

Lokala åtgärder

Sandnejlikan är beroende av regelbundna störningar. Det kan till exempel handla om betande djur. Själva betet håller vegetationen låg och hindrar igenväxning. Dessutom rör kreaturens trampande klövar om i marken, och för upp ny, kalkrik sand till ytan.

I Vattenriket har man samlat in frön från vilda sandnejlikor. Fröna har odlats upp till småplantor som planterats ut på platser med försvagade bestånd. Vissa plantor har ”adopterats ut” till privatpersoner med lämpliga naturtomter. Totalt har 750 plantor satts ut, och resultatet har överlag varit lyckat.

2019 restaurerades en av Åhus bästa lokaler för sandnejlika, Piggastans sanddyner. Det dröjde inte länge förrän sandnejlikans fröer hade spridit sig till de nygrävda sandblottorna.

I projektet Spadar, blommor och bin har elever under ledning av naturums naturpedagog och Biosfärkontorets ekologer fått hjälpa till att restaurera marken vid Sånnarna och plantera pluggplantor av sandnejlika.

Sandnejlika är en ansvarsart i Kristianstads kommun.

Upplev sandnejlika i Vattenriket

Om du vill beundra sandnejlikan kan du till exempel besöka Sånnarna, Östra Sand (Rinkaby skjutfält), eller hästhagen i naturreservatet Horna sandar. På dessa platser växer också många andra vackra och intressanta arter. Ta gärna med en fältflora i ryggsäcken!

Tänk på att sandnejlikan är fridlyst – det krävs tillstånd för att plocka och flytta vilda exemplar.

Back To Top
Translate »