Projektbeskrivning

Projektet Spadar, blommor och bin i Biosfärklassrum Sånnarna har genomförts under åren 2021- 2023. Projektet har haft som syfte att öka kunskapen kring de pollinerande insekternas nytta och ekologi både genom att skapa ett Biosfärklassrum och en tillfällig utställning om pollinering på naturum. Projektets målgrupper är elever i grund- och gymnasieskola, deras pedagoger, samt den breda allmänheten i naturums utställning.

Biosfärklassrum består av stora låsbara lådor med fältmaterial och uppgifter och underlag för fördjupningsarbete. Inom projektet har biosfärklassrum Sånnarna tagits fram. Sånnarna är ett av Vattenrikets artrika sandiga områden väster om Åhus och en av besöksplatserna i biosfärområdet. Området har brukats och betats sedan bronsåldern och är beroende av kontinuerliga störningar.

I Biosfärklassrummet får barn och ungdomar tillsammans med naturum Vattenrikets pedagoger stifta bekantskap med och få förstahandsupplevelser av de viktiga pollinatörer och deras värdväxter som finns vid Sånnarna. Under projekttiden har klasser under ledning av naturpedagogen också hjälpt till att restaurera sandmark med enkel utrustning som spadar och hackor för att därefter skapa blomsterrika ytor genom att plantera pluggplantor av hotade växtarter.

Projektet omfattade också en utställning på naturum Vattenriket. Våren 2021 skapades en hörna för barn och unga med fokus på pollinatörer och deras värdväxter. Den gjordes utifrån naturums motto om upplevelserikt, glädjerikt och vattenrikt.

Snabba fakta

Projektnamn: Spadar, blommor och bin i Biosfärklassrum Sånnarna
Medverkande: Biosfärkontoret genom naturum
Finansiärer:  Kristianstads kommun och Lokala Naturvårdssatsningen LONA. Total budget 405 000 kr.
Genomfördes: 2020– 2023.
Kontakt: Karin Magntorn karin.magntorn@kristianstad.se

Globala mål

Miljömål nr 3
Miljömål nr 4
Miljömål nr 15

Läs mer

Back To Top
Translate »