skip to Main Content

Projektbeskrivning

Projektet Spadar, blommor och bin i Biosfärklassrum Sånnarna ska öka kunskapen kring de pollinerande insekternas nytta och ekologi både genom att skapa ett Biosfärklassrum och genom naturums utställning. Projektets målgrupper för Biosfärklassrummet är elever i grund- och gymnasieskola och de pedagoger som arbetar i skolorna, samt den breda allmänheten i naturums utställning.

Projektet är inte enbart kunskapsförhöjande utan genom elevernas praktiska arbete skapas också livsmiljöer för hotade växter och insekter och de ekosystemtjänster de bidrar med. Samtidigt får eleverna med sig en praktisk erfarenhet som skapar en värdegrund för framtida handlingar.

I dagsläget finns tre Biosfärklassrum på olika platser i Vattenriket. Biosfärklassrum består av stora låsbara lådor med fältmaterial och uppgifter och underlag för fördjupningsarbete. Inom projektet ska ett nytt biosfärklassrum tas fram till Sånnarna väster om Åhus. Sånnarna är ett av Vattenrikets artrika sandiga områden och en av besöksplatserna i biosfärområdet. Området har brukats och betats sedan bronsåldern och är beroende av kontinuerliga störningar.

I Biosfärklassrummet kommer barn och ungdomar att tillsammans med naturum Vattenrikets pedagoger stifta bekantskap med och få förstahandsupplevelser av de viktiga pollinatörer och deras värdväxter som finns vid Sånnarna. Vid sitt andra besök kommer samma elever också att hjälpa till att restaurera sandmark med enkel utrustning som spadar och hackor för att därefter skapa blomsterrika ytor genom att så in frön och pluggplantor av hotade växtarter.

Projektet omfattar också en utställning på naturum Vattenriket. Våren 2021 skapades en hörna för barn och unga med fokus på pollinatörer och deras värdväxter. Den görs utifrån naturums motto om upplevelserikt, glädjerikt och vattenrikt.

Snabba fakta

Projektnamn: Spadar, blommor och bin i Biosfärklassrum Sånnarna
Medverkande: Biosfärkontoret genom naturum
Finansiärer:  Kristianstads kommun och Lokala Naturvårdssatsningen LONA. Total budget 405 000 kr.
Genomförs: 2020– 2023.
Kontakt: Karin Magntorn karin.magntorn@kristianstad.se

Globala mål

Miljömål nr 3
Miljömål nr 4
Miljömål nr 15

Blogginlägg

Back To Top
Translate »