Jättefisken är tillbaka i Helge å

Tio fiskar trängs i akvariet – bredkäftade och svarta som grodyngel. De trevar omkring sig med sina långa skäggtömmar. Något är på gång. De vet inte om det, men fiskarna ska bli föräldrar åt nya generationer i Vattenriket. Helge å börjar bli beboelig igen, efter decennier av utsläpp och nedsmutsning. Tiden är inne. Människorna lyfter upp dem och sänker dem försiktigt i ån. En efter en glider malarna ner i vattnets dunkel och tar sin värld i besittning.

Artfakta

Malen är Sveriges största sötvattenfisk. Kring sekelskiftet togs ett exemplar på 127 kilo i Ivösjön, och även i Helge å var mal en vanlig fångst. Det varma, lugna vattnet och videbuskarnas myller av undervattensrötter gav goda livsmiljöer.

Tyvärr blev ån alltmer förorenad. Toaletter spolades länge rakt ut i ån, och giftiga ämnen läckte från industrier och soptippar. Utsläppen blev förödande för livet i vattnet, och de sista malarna försvann i början av sextiotalet.

Numera är ån betydligt renare. Kring millennieskiftet började man sätta ut malar som fötts upp i fångenskap. Målet är att återfå ett livskraftigt malbestånd i våra vatten. De första malarna sattes ut 1999, och därefter har ytterligare utsättningar skett.

De malar som har satts ut i Helge å härstammar från andra svenska vatten. De är uppfödda på SLU’s sötvattenlaboratorium respektive Nordens Ark.

Lokala åtgärder

Idag förökar sig malen i Helge å. Det är en glädjande utveckling, men beståndet är fortfarande sårbart. Arbetet med att minska mängden föroreningar fortsätter, bland annat genom att anlägga och återskapa våtmarker.

Det är också viktigt att följa och samla kunskap om arten. Vi genomför regelbundna provfisken, där vi fångar in malar som mäts, vägs och registreras. Vi tar också vävnadsprover som används för genetiska studier.

Malen är en av Kristianstad kommuns ansvararter.

Se mal i Vattenriket

I samband med tidigare provfisken har Biosfärkontoret anordnat malvisningar, där allmänheten får chans att se infångade malar på nära håll. Förhoppningsvis kommer vi att kunna erbjuda liknande arrangemang i framtiden. Aktuell information publiceras på hemsidan och i naturums program.

Malen är fredad i hela Sverige. Det innebär att alla malar som fångas ska hanteras på ett skonsamt sätt och släppas tillbaka snarast möjligt.

Back To Top
Translate »