Tusen nyanser av grönt

Solen gassar över kusten, och en lätt bris får vattenytan att krusa sig. Vågorna bryter ljuset och får lekfulla mönster att spela över botten. Närmast land är sanden bar, men en bit ut börjar ängen. De långa bladen bildar en matta som böljar sakta, fram och tillbaka. Ljuset får grönskan att skifta, från djupt gurkskalsgrönt till lysande lime- och smaragdtoner. Ett stim fiskyngel pilar förbi, och på ett blad sitter en genomskinlig tångräka. Ålgräsängen är full av liv.

Artfakta

Ålgräset tillhör bandtångssläktet, en grupp växter som lever hela sitt liv under havsytan. Förökningen sker främst genom krypande jordstammar, men ålgräset kan blomma och sätta frö på samma sätt som landväxter. Blommorna liknar en rad Y-formade ormtungor.

Ålgräset trivs på mjuka, grunda bottnar med mycket solljus – till exempel utanför en sandstrand. Bladen är långa och bandformade, och växten bildar vidsträckta ängar under vattnet. Sådana ängar finns på många ställen längs hela Vattenrikets kust.

Ålgräsängar kallas ibland för ”havets barnkammare”. Inne bland bladen finns skydd och gömställen för yngel och uppväxande fiskar. Där finns också gott om bytesdjur i lagom storlek.

Även fåglar använder ålgräsängarna. Knölsvanar och rastande prutgäss betar gärna av bladen.

Lokala åtgärder

Ålgräsets rötter och jordstammar bildar ett tätt nätverk. Det stabiliserar botten och hindrar vågor och strömmar från att skölja bort material. Friska ålgräsängar kan bidra till att begränsa erosion och skador på våra stränder.

Havs och Vattenmyndigheten har fastställt ett åtgärdsprogram för att skydda och bevara Sveriges ålgräsängar. Ett av delmålen i programmet är att ta fram detaljerade bottenkartor som visar var ålgräsängarna finns. Sådana undersökningar har bland annat gjorts i Vattenriket.

Övergödning gynnar fintrådiga alger som täcker ålgräsets blad. Våtmarker på land fångar upp näringsämnen från avlopp och jordbruk, och hindrar dem från att läcka ut i havet.

Båtar och vattenskotrar kan skada ålgräsängarna, särskilt på de grundaste växtplatserna. Propellrar, ankare och vattenjetstrålar kan riva upp sår i ängarna. Därför är det viktigt att visa hänsyn och respektera hastighetsbegränsningar och ankringsbestämmelser.

Inom ramen för projektet ”Återskapa Östersjöns livskraft” som koordineras av WWF kommer Vattenriket att ansvara för anläggning av en ålgräsäng i Hanöbukten.

Upplev ålgräs i Vattenriket

Att snorkla eller dyka över en ålgräsäng är en härlig upplevelse. Det finns mycket att upptäcka bland de vajande bladen. Du kan till exempel stöta på frimärksstora plattfiskyngel, nyfikna abborrar eller vår svenska sjöhäst – tångsnällan.

Ålgräsängar finns på flera ställen längs Hanöbuktens kust, bland annat i vattnen utanför Åhus.

Back To Top
Translate »