Sumpskogens trumslagare

Först hörs trumningen – ett utdraget, knarrande ljud, som om någon öppnade en gisten trälucka högt uppe i en björk. Sedan kommer ropet, kwi-kwi-kwi i en spetsig ramsaOch där sitter den! Fågeln är liten, inte större än en fink. Den ger ett näpet intryck, näbben är kort och tunn för att tillhöra en hackspett. Fågeln klättrar längs stammen på en björk. Dess svartvita rygg smälter in bland trädets bark och lavar. Så stannar den och tar stöd med stjärtfjädrarna. Den kikar på oss över axeln, och genom bladverket skymtar den röda hjässan.

Artfakta

Den mindre hackspetten behöver lövskog – gärna al, björk och asp. Det är viktigt att det finns gott om döda och döende träd. Hackspetten äter vedlevande larver och insekter, men näbben är relativt klen. Den behöver murknande trä för att komma åt maten och för att kunna hacka ut sitt bohål.

Fuktiga lövskogar var förr mycket vanliga i Sverige, särskilt längs våra vattendrag. Dessa skogar sågs ofta som svårbrukade och olönsamma. Mycket har dikats ut eller avverkats eftersom vi människor ville använda marken på andra sätt.

Idag är den här typen av skogar sällsynta – men de finns på flera håll i Vattenriket. Ofta handlar det om gamla strandängar som brukades fram till början av 1900-talet. När betet och slåttern upphörde växte vissa av strandängarna igen med lövträd, och idag är de lämpliga häckningsmiljöer för den mindre hackspetten.

Lokala åtgärder

Den mindre hackspetten är en så kallad indikatorart. Om den häckar måste det finnas gott om vedlevande insekter i området. Dessutom finns sannolikt andra fåglar som häckar i gamla hackspettshål. Därmed visar den mindre hackspetten att det finns höga naturvärden i skogen.

I Vattenriket finns flera områden där fuktiga lövskogar skyddas som naturreservat – till exempel Årummet och Norra Lingenäset. Här får träd åldras, murkna och dö på naturlig väg.

Skogsägare kan göra en stor insats genom att spara områden med lövskog. Man bör också undvika att ”städa” bort döda och döende träd i onödan. De är livsviktiga för den mindre hackspetten och en rad andra arter.

Ett annat sätt att hjälpa till är att hänga ut osaltade fläsksvålar och annan fettrik fågelmat under de tuffa vintermånaderna.

Upplev mindre hackspett i Vattenriket

Mindre hackspett ses regelbundet längs Linnérundan. Lingenäset, Forsakar, Balsberget och Äspet i Åhus är andra bra besöksplatser.

Back To Top
Translate »