Äspet är ett naturreservat som ligger vid stranden, strax söder om Åhus hamn. Det är ett omväxlande område, som omfattar både blandskog, kustdynlandskap, vassområden och en vidsträckt sandstrand. I utemuseet vid Snickarhakens parkering kan du läsa om livet under ytan, förlista skepp, badlivet och ålakustens historia. I sydöstra hörnet finns en grund lagun som lockar många häckande och rastande fåglar. I anslutning till lagunen finns två fågeltorn. Lagunområdet gränsar i väster till Kronoskogen, en blandskog som är ett populärt rekreationsområde.

Uppleva och göra på Äspet

Utemuseum Äspet

Utemuseum Äspet berättar om havet och kustens natur och kulturhistoria.

Skåda fågel

Bland Äspets häckande fåglar kan nämnas skärfläcka, småtärna och gravand. Vissa år häckar även brun kärrhök. Revelområdet vid Äspet är en av södra Sveriges främsta rastlokaler för vadare och det är under sensommar och tidig höst möjligt att se uppåt 20 olika vadararter under en dag. Vid denna tid ses regelbundet labbar och gott om tärnor. Även vintertid är Äspet en intressant fågellokal. I hamnbassängen och i lagunen ligger ofta stora viggflockar med inslag av brun- och bergand och längs stranden syns havsörn, alfåglar och skrakar. Vinterhämpling, snösparv och vattenpiplärka är årliga gäster och ibland ses även berglärka. I reservatet finns ett fågeltorn intill lagunområdet. En annan bra utsiktspunkt är hamnpiren i norra kanten av området.

Vandra

Det finns gott om markerade stigar i området. Inåt land breder Kronoskogens tall- och blandskog ut sig.

Bada

Äspets vackra strand lockar till strandhäng och svalkande dopp.

Karta över Äspets lagun och strandområde. Illustration: Carina Lindkvist, Naturcentrum AB

Se dig omkring (Google Street View)

Ljudguider

Tillgänglighet

Utemuseum Äspet ligger i direkt anslutning till Snickarhakens parkering. Gången från parkeringen till informationsskyltarna är tillgänglighetsanpassad. Vid parkeringen finns två torrdass. Stigarna ut till fågeltornen är inte tillgänglighetsanpassade.

Bra att veta

Beträdnadsförbud

Sommartid (15 mars- 30 september) råder beträdnadsförbud i större delen av stranden och lagunområdet. Man kan då ta sig via den markerade stigen i östra delen av området till det högsta fågeltornet där man har bra överblick över stranden och lagunområdet. Vintertid får man vandra längs stranden och vid lågt vatten går det att vada över rännan som leder in till lagunen och därefter fortsätta runt hela lagunområdet.

Naturreservat

Äspet är ett naturreservat.

Betesdjur

Området kring lagunen och fågeltornen hålls öppet av betande kor.

Hitta hit

Till fots och cykel: Äspet ligger söder om Åhus hamn och Helge å i Åhus. Bro över ån finns väster om hamnen.

Med buss: Regionbuss till hållplats Åhus Järnvägsgatan. Härifrån är det 3,2 km till Utemuseum Äspet.

Med bil: Från Kristianstad kör du väg 118 genom Åhus. Efter den andra rondellen, sväng vänster mot Äspet och passera Helge å över bron. Sväng vänster in på Åvägen och vidare in på Snickarehaksvägen. Efter ett par kilometer finns en parkering till vänster. Här ligger Utemuseum Äspet.

Brunvit vägvisning
Back To Top
Translate »