Balsberget är en närmare hundra meter hög skogsklädd urbergshöjd som ligger en knapp mil norr om Kristianstad. Från toppen har man en milsvid utsikt över det omgivande landskapet med Råbelövssjön i öster och hela Kristianstadsslätten i söder. Området är naturreservat och här finns varierande skogsmiljöer med stora bokar, stenblock och urskogsliknande stråk av ek och tall på magra hällmarker. Floran är rik, framför allt nedåt Råbelövssjön med arter som storrams, tvåblad och stora mängder blåsippor. På Balsberget finns flera markerade vandringsleder.

I skogen trivs rådjur, älg och dovhjort och idag finns det även gott om vildsvin. De grova träden och rikedomen på döda och döende träd gynnar många insekter och hålbyggande fåglar som skogsduva, gröngöling, spillkråka och mindre hackspett. Bivråk, stjärtmes, grönsångare och stenknäck är några andra karaktärsarter.

Uppleva och göra på Balsberget

Vandra

Balsberget är ett populärt rekreationsområde och det finns flera markerade stigar som utgår från parkeringen på västra sidan av berget.

Njut av utsikten

Gå upp till toppens utsiktsplats, ta en fikapaus och njut av den milsvida utsikten.

Balsbergsgrottan

På Balsbergets sluttning finns en av Skånes största grottor. Gångar och salar har en total längd på 290 meter. De största rummen i dagens grotta är drygt 35 meter långa och upp till fem meter höga. En viss del av grottbildningarna är naturliga formationer som bildats genom att vatten löst ut lättvittrad kritkalkstenen som överlagrar urberget men de flesta hålor och gångar har bildats genom kalkstensbrytning.

Grottan är en viktig övervintringsplats för flera fladdermusarter och hålls därför stängd under vinterhalvåret. Perioden 16 april – 14 oktober går det att besöka grottan på egen risk. Låna nyckel av Råbelöfs godskontor. Ring godskontoret 044 – 754 40 under kontorstid för att boka nyckel.

Vättar och väsen i Vattenriket

Längs den röda slingan finns QR-koder till ljudguider och spännande sagor och sägner från trakten.

Se dig omkring (Google Street View)

Tillgänglighet

Balsberget är mycket kuperat. Stigarna går över stock och sten och bitvis på grusvägar.

Bra att veta

Naturreservat

Balsberget är naturreservat.

Hitta hit

Med buss: Regionbuss 544 till hållplats Fjälkestad kyrka. Härifrån är det 1,5 km till Balsbergets parkering.

Med bil: Kör från Kristianstad norrut mot Arkelstorp. Vik av mot Fjälkestad efter en dryg kilometer. Strax söder om Fjälkestad svänger du höger till Balsberget. Vägen leder till en parkering i skogskanten.

Brunvit vägvisning
Carl von Linné. Foto: Patrik Olofsson/N

Balsberget eller fläskegraven låg en kvart norr om Råbelöv, där landet blev bergaktigt, och var denna på ett låglänt ställe uti en däld mellan bergen. Här var en grav av ett par famnars djup och några famnars vidd, vid södra sidan av bergsroten…
Carl von Linné ”Skånska resa” 1749

När Carl von Linné besökte Balsberget under sin skånska resa 1749 fascinerades han av rikedomen på fossil. Linné drog slutsatsen att djuphav en gång svallat där berget nu ligger.

Back To Top
Translate »