Forsakarsravinen är ett naturreservat vid Linderödsåsens östra sluttning. Här får naturen utvecklas fritt och fallna trädstammar och döda träd är därför en karaktäristisk del av miljön. Ravinen bildades då en strid älv av smältvatten rann från landisens nedre kant och mejslade sig ner genom Linderödsåsen på väg ut mot havet. Ravinen är cirka 40 meter djup och här finns idag två naturliga vattenfall som tillhör Skånes högsta.

De blockrika ravinsluttningarna domineras av bok men utmed bäcken växer även al, ask och alm. Framspringande källor har gett upphov till en speciell fuktig miljö som gynnar många växter och djur. Sluttningarna domineras av gulplister, ormbunkar och mossor, som exempelvis skuggstjärnmosa. I ravinens botten växer det gott om sippor och gullpudra.

Den rika förnan och de grova träden gynnar många insekter. I Forsakarsravinen upptäcktes 1942 bokskogslöparen, en sällsynt skalbagge som ofta håller till under barken på de fallna trädstammarna. Fyndet var då det första i landet sedan Linné beskrev arten här i Forsakar 1761. Bokskogslöparen har senare även noterats vid Stenshuvud. Bland andra sällsynta insekter kan nämnas asbagge och svampfluga.

Uppleva och göra vid Forsakar

Skåda fågel

Fågellivet är rikt med många arter sångare och hackspettar. Årligen häckar forsärla och Forsakar är även en av Skånes få häcklokaler för strömstaren, som även brukar övervintra längs bäcken. Kungsfiskare och häger ses regelbundet.

Vandra

Promenera längs ravinkanten. Från parkeringarna utgår en markerad stig i en runda längs ravinkanterna. Slingan är cirka 1700 meter. På flera ställen passerar stigen farliga branter. Var försiktig och håll barnen under uppsikt.

För den som vill gå lite längre är det trevligt att fortsätta vandringen genom skogen bort till Degeberga backar som ligger intill.

Vättar och väsen i Vattenriket

Längs stigen som går runt ravinkanten finns QR-koder till ljudguider. Läs av dem med din mobil och lyssna till sagor och sägner från Forsakar.

Se dig omkring (Google Street View)

Tillgänglighet

Stigen runt ravinen är bitvis brant och går över rötter och stenar. Det finns en brant trappa i östra delen av rundan runt ravinkanten. På flera ställen passerar stigen farliga branter. Var försiktig och håll barnen under uppsikt.

Bra att veta

Promenera inte nere i ravinen

På grund av risken för fallande träd och grenar avrådes besökare från att använda stigen som går i ravinens botten (stigen underhålles inte). Många av träden i ravinbranterna är angripna av rötsvamp vilket gör att de kan falla eller brytas av utan förvarning.

Naturreservat

Forsakar är ett naturreservat.

Hitta hit

Till fots: Forsakar ligger 2 km väster om centrala Degeberga. Stigen ansluter i norr till stigarna på Degeberga backar.

Med buss: SkåneExpressen 3 och 4 till hållplats Degeberga Skolan. Härifrån är det 1,3 km till Forsakars parkering.

Med bil: Forsakar är skyltat från väg 19 genom Degeberga. Från väg 19 svänger du in på Forsakarsvägen och följer den fram till Forsakarsgården där det finns en
parkeringsplats.

Brunvit vägvisning
Carl von Linné. Foto: Patrik Olofsson/N

”Forsakar kallades här en ström, som lopp leder utur skogslanden åt sandlanden eller slätten, och hade gravet sig djupt neder med en brant däld, på bägge sidor så djupt som en hög kyrkomur, ett gott stycke förrän han kom utur skogslanden. Denna fors gjorde först ett högt, präktigt fall eller kaskad, därnäst efter ett bösseskotts loppande, åter ett annat brådstupande högt fall, där vattnet föll ned uti…”
Carl von Linné ”Skånska resa” 1749

Back To Top
Translate »