skip to Main Content

Strömmens gröna hårsvall

En midnattsblå jungfruslända kommer flygande strax över vattnet. Vingarna glänser till när den sätter sig på en blomma.

Strax under ytan böljar ymniga gröna hårsvall. Jättemöjans långa stjälkar dansar i strömmen. Inne vid land gungar de sömnigt, men längre ut rycker virvlarna i bladen och får dem att slå som ivriga fiskstjärtar. Överallt sticker blommor upp från vattnet. De lyser vita, som om någon hade strösslat stjärnor över ån.

Artfakta

Jättemöjan växer på ett tiotal platser i Vramsån, och  i närbelägna Mjöån. Dessa är de enda förekomsterna i hela Norden.

Jättemöjan trivs på grundare åsträckor med mycket sol, till exempel vid gamla vadställen och broar. Samtidigt måste det vara så djupt att växtplatsen inte torrläggs under sommaren. Vramsåns klara, strömmande vatten och fina grusbottnar passar utmärkt.

Om förhållandena är goda kan jättemöjan växa snabbt och bilda långa, täta mattor. Stjälkarna kan bli över fyra meter långa. Trots de vackra, vita blommorna är växten steril och förökar sig bara vegetativt. Revor och stjälkar som slits loss av strömmen rotar sig lätt på nya platser.

Lokala åtgärder

Jättemöjan behöver mycket ljus.  När vattnet skuggas trängs jättemöjan undan, och på några platser har den minskat eller försvunnit helt.

I Vramsån har man på flera ställen tagit bort träd och sly som skymmer solen. När man har röjt och återställt en växtplats kan jättemöjan behöva hjälp att komma tillbaka. Därför hämtar man stjälkar från andra bestånd i närheten och planterar ut på botten.  Med lite tur slår de nya rötter och fortsätter växa. Sådana planteringar har gjorts 2016 och 2018. Under 2020 flyttade Biosfärkontoret jättemöja uppströms i Vramsån till den restaurerade åsträckan i Tollarp.

Jättemöjan är fridlyst, och det krävs tillstånd för att plocka och plantera ut växtdelar.

Vramsån är en värdefull livsmiljö för många arter. Jättemöjan är en av dem, men här lever också öringen, strömstaren och den utrotningshotade flodpärlmusslan. Därför är det viktigt att ta hand om hela vattendraget.

Jättemöjan är en av Kristianstad kommuns ansvararter.

Se jättemöja i Vattenriket

Jättemöjan kan ses vid besöksplats Vramsån (gamla badplatsen i Gärds Köpinge). Den är som allra vackrast när den blommar i juli-augusti.

Back To Top
Translate »