Strömmens gröna hårsvall

En midnattsblå jungfruslända kommer flygande strax över vattnet. Vingarna glänser till när den sätter sig på en blomma.

Strax under ytan böljar ymniga gröna hårsvall. Jättemöjans långa stjälkar dansar i strömmen. Inne vid land gungar de sömnigt, men längre ut rycker virvlarna i bladen och får dem att slå som ivriga fiskstjärtar. Överallt sticker blommor upp från vattnet. De lyser vita, som om någon hade strösslat stjärnor över ån.

Artfakta

Jättemöja växer på ett tiotal platser i Vramsån. Dessa är de enda förekomsterna i hela Norden.

Jättemöja trivs på grundare åsträckor med snabbt rinnande vatten och mycket sol, till exempel vid gamla vadställen och broar. Samtidigt måste det vara så djupt att växtplatsen inte torrläggs under sommaren. Vramsåns klara, strömmande vatten och fina grusbottnar passar utmärkt.

Om förhållandena är goda kan jättemöja växa snabbt och bilda långa, täta mattor. Stjälkarna kan bli över fyra meter långa. Trots de vackra, vita blommorna är växten steril och förökar sig bara vegetativt. Revor och stjälkar som slits loss av strömmen rotar sig lätt på nya platser.

Jättemöja har tidigare rapporterats ifrån Mjöåns utlopp i Helge å. 2023 gjorde representanter från Vattenriket och Floraväktarna i Skåne en exkursion till Mjöån i hopp om att finna jättemöja där. Men inga spår hittades. Fler inventeringar i Mjöån behövs för att säkert utesluta att den inte finns där.

Lokala åtgärder

Jättemöja behöver mycket ljus.  När vattnet skuggas trängs jättemöja undan, och på några platser har den minskat eller försvunnit helt.

I Vramsån har man på flera ställen tagit bort träd och sly som skymmer solen. När man har röjt och återställt en växtplats kan jättemöja behöva hjälp att komma tillbaka. Därför hämtar man stjälkar från andra bestånd i närheten och planterar ut på botten.  Med lite tur slår de nya rötter och fortsätter växa. Sådana planteringar har gjorts 2016 och 2018. Under 2020 flyttade Biosfärkontoret jättemöja uppströms i Vramsån till den restaurerade åsträckan i Tollarp.

I 2020 års rödlista klassas jättemöja som sårbar (VU). Eftersom jättemöja är så pass sällsynt följs populationerna regelbundet upp. Inventeringar gjordes senast 2014 och 2021.

Jättemöja är fridlyst, och det krävs tillstånd för att plocka och plantera ut växtdelar.

Vramsån är en värdefull livsmiljö för många arter. Jättemöja är en av dem, men här lever också öringen, strömstaren och den utrotningshotade flodpärlmusslan. Därför är det viktigt att ta hand om hela vattendraget.

Jättemöja är en av Kristianstad kommuns ansvarsarter.

Se jättemöja i Vattenriket

Jättemöja kan ses vid besöksplats Vramsån (gamla badplatsen i Gärds Köpinge). Den är som allra vackrast när den blommar i juli-augusti.

Back To Top
Translate »