skip to Main Content

Projektbeskrivning

Vramsån och Mjöån i Vattenriket är de enda platser där jättemöjan växer i hela Norden. För att stärka beståndet och gynna en rad andra arter har Biosfärkontoret spridit revor av den sällsamma växten. I Vramsån i Tollarp har revor placerats ut och förankrats med stenar. Metoden är jättemöjans naturliga spridningssätt. Revor och stjälkar som slits loss av strömmen rotar sig lätt på nya platser. Utplanteringen började med WWF-medel 2018 och fortsatte 2020 i Biosfärkontorets regi.

Jättemöjan är en art som skapar ekosystem för andra att leva i. Genom att sprida beståndet får flera andra arter bättre livsmiljöer. I jättemöjans hårsvall frodas märlor, dagsländelarver och husmaskar. Dessa lockar i sin tur hungriga öringar. Dessutom bidrar jättemöjans fotosyntes till att syresätta vattnet. Och när de vita blommorna fyller de böljande gröna revorna blir det ett vackert blickfång för Tollarpsborna.

Snabba fakta

Projektnamn: Spridning av jättemöja i Vramsån.
Medverkande: Biosfärkontoret.
Finansiärer: Biosfärkontoret, WWF.
Genomförs 2018-
Kontakt: Andreas Jezek andreas.jezek@kristianstad.se

Globala mål

Miljömål Nr 6
Miljömål Nr 15

Blogg

Back To Top
Translate »