Jättemöjans hårsvall sprids i Vramsån

utsättning jättemöja vramsån

I ett tråg ligger jättemöja i ett grönt virrvarr. Andreas Jezek och Dan Gerell tar några revor och lägger ner i vattnet med en sten ovanpå. På så sätt ska den sällsynta växten spridas i Vramsån från Gärds Köpinge till Tollarp.

Vramsån och Mjöån i Vattenriket är de enda platser där jättemöjan växer i hela Norden. För att stärka beståndet och gynna en rad andra arter sprider Biosfärenheten revor av den sällsamma växten.
-Vi använder oss av jättemöjans naturliga metod att sprida sig. Revor och stjälkar som slits loss av strömmen rotar sig lätt på nya platser, säger ekolog Dan Gerell.

Utplanteringen började med WWF-medel 2018 och fortsätter nu i Biosfärenhetens regi. Jättemöjan är fridlyst och det krävs tillstånd för att plocka och plantera ut växtdelar.

Den trivs på grunda åsträckor med mycket sol och tillräckligt djup för att inte torka på sommaren. Vramsåns klara, strömmande vatten passar perfekt. Här kan den bilda täta mattor med långa stjälkar.

Jättemöjan är en art som skapar ekosystem för andra att leva i. Genom att sprida beståndet får flera andra arter bättre livsmiljöer. I jättemöjans hårsvall frodas märlor, dagsländelarver och husmaskar. Dessa lockar i sin tur hungriga öringar.

Dessutom bidrar jättemöjans fotosyntes till att syresätta vattnet. Och när de vita blommorna fyller de böljande gröna revorna blir det ett vackert blickfång för Tollarpsborna.
-Målbilden är att en blommande matta som rör sig i strömmen i början på sommaren, säger Andreas Jezek.

Text och foto: Åsa Pearce

Back To Top
Translate »