Sånnarna är de sandiga markerna runt Åhus och de har brukats av oss människor åtminstone sedan bronsåldern. Trots långa trädesperioder och viss tillgång på stallgödsel var avkastningen på markerna mager, eller som en lantbrukare uttryckte det: ”Det växte så dåligt på sånnen att sparven fick ha madapåse med sig när han flö mellan stråna.”

Under högsommaren lyser de magra sandiga markerna av intensivt blommande växter i gult, rött och blått. På de riktigt magra markerna trivs hedblomster, blåmunkar, bergsyra och gul fetknopp, medan de typiska trädesväxterna på de mer näringsrika markerna är blåeld, oxtunga, sandvita och pukvete. På sandmarkerna finns det gott om lavar. Många är extremt specialiserade och sällsynta som exempelvis den grå ladlaven, som växer på gamla stängselstolpar av ek på de öppna sandiga markerna runt Ripa.

Uppleva och göra vid Sånnarna

Utemuseum Sånnarna

Vid Utemuseum Sånnarna kan man uppleva en bit av ett levande kulturlandskap. Här finns information om sandmarkernas höga värden och en demonstrationsodling som i miniatyrformat visar hur markerna kring Åhus och Ripa kan ha brukats genom vandrande åkerbruk ända fram till mitten av 1900-talet. Det speciella bruket av markerna har fortsatt långt fram i modern tid och gett livsrum åt en säregen växtlighet och många sällsynta insekter.

Vandra Sånnastigen

Utemuseum Sånnarna (1) är en bra startpunkt för en promenad över de sandiga markerna. De öppna vidderna breder ut sig mot sydost, och i skogskanten mot väster kan du höra trädlärkan. Se upp för kaninhålen i marken. Med sina gångar gör kaninerna en insats för de kalkälskande växterna som trivs när jorden rörs om.

Fynd från arkeologiska utgrävningar (2) visar att människor bodde här redan på stenåldern. Här har arkeologerna hittat en tvärpilspets som människor tillverkat för 7000 år sedan. Intill stigen finns en ytan som grävs och plöjs för att gynna sandmarkernas insekter.

Här korsar stigen golfbanan (3). Visa ömsesidig hänsyn! På Åhus gamla soptipp (4)växer renfana och nypon. Det kan se ut som skräpvegetation, men ger mat till många bin och fjärilar.
Stengärdena är tydliga kulturspår. Den här muren (5) markerar gränsen efter det laga skiftet vid mitten på 1800-talet.

Tallarna (6) utmed Flötövägen är de äldsta resterna av Kronans plantering från 1700-talet. Tallarna planterades för att hindra strandflykt och ge virke. Gör en avstickare och titta på sandstäppen (7) som flyttades hit från Åhus när bowlinghallen och taxicentralen byggdes. Här trivs sandnejlika, tofsäxing och axveronika. Den gamla grustäkten (8) är idag vattenfylld i botten. I vattnet lever den ovanliga strandpaddan och många rara insekter trivs i den sandiga och soliga slänten.

Karta över västra Åhus och Sånnastigen

Tillgänglighet

Från parkeringen går stigen över betesmark och genom stängselpassagers. Utemuseum Sånnarna är inte tillgänglighetsanpassat.

Bra att veta

Naturreservat

Sånnarna är ett kommunalt naturreservat.

Betesdjur

Området hålls öppet av betande kor.

Hitta hit

Till fots och cykel: Utemuseum Sånnarna ligger väster om golfbanan i Åhus. Sånnastigen är en markerad runda som tar dig från Åhus Kavrövägen/Flötövägen, via golfbanan ut på Sånnarna.

Med bil: Från Kristianstad kör du Åsumvägen mot Åhus. Ett par kilometer innan Åhus är det skyltat till Sånnarna. Sväng höger och följ vägen till skogskanten där det finns en parkering. Härifrån är det 300 meter till Utemuseum Sånnarna.

Brunvit vägvisning

Doften av fuktig sand stiger från marken och när den ljumma vinden tilltar för den med sig sötma och kryddor från sandnejlika, gulmåra och backtimjan. En fältpiplärka sjunger sin melankoliskt entoniga drill, når i knyckig bågflykt upp till krönet och faller därefter mot marken.

Back To Top
Translate »