Vattenriket plockar fram värdefulla sandmarker i Åhus

Åtgärder vid Palmers väg. Foto: Åsa Pearce

Några tallar och buskar har plockats bort. Nu skrapar en grävskopa bort grässvål mellan träden i en dunge söder om Palmérs väg i Åhus. Allt för att gynna sandmarkernas sällsynta växter och svampar.

I Vattenriket arbetar vi sedan flera år med insatser för att gynna områdets värdefulla sandmarker. Nu har turen kommit till talldungen söder om Palmérs väg i Åhus. Här glesas tallarna ut, buskar dras upp och sandblottor grävs mellan träden.

I varm blottad sand trivs arter som är anpassade för att tåla extrema förutsättningar vad gäller temperatur, torka och störningar. Dessa arter och miljöer har blivit allt sällsyntare.

Palmers väg Foto: Åsa Pearce
Foto: Åsa Pearce

Målet med restaureringen är ett öppnare naturområde, som är mer tillgängligt för människor. Ett område där sandmarkens mångfald av växter, insekter och fåglar gynnas.

-De som rör sig i området kommer att kunna njuta av fler blommor och ett öppnare trevligare område att röra sig i, säger Dan Gerell, ekolog och projektledare.

Här växer den vackra sandnejlikan, en art som kräver mycket ljus och värme och att sanden rörs om då och då. Sandnejlikan är en starkt hotad art och en ansvarsart inom Vattenriket, som rymmer stora delar av den svenska populationen.

Andra arter som gynnas är backtimjan, tofsäxing och backsippa.

Restaureringen görs inom projektet ”I Sanden nära dig”, som finansieras med statliga LONA-pengar. Målet är att sprida kunskap och inspiration kring metoder att sköta kusten så det gynnar sandmarkernas mångfald.

Text: Dan Gerell och Åsa Pearce
Foto: Åsa Pearce

Back To Top
Translate »