Kristianstad värd för årets Tankesmedja för friluftsliv

Foto: Naturvårdsverket Tankesmedja för friluftsliv

Tankesmedja för friluftsliv 2019 hålls i Kristianstad den 16-17 maj. Årets tema är ”Det hållbara friluftslivet”. Ett tema som passar bra i Vattenriket – som är ett biosfärområde och modellområde för hållbar utveckling. 

Under två dagar i maj blir det fokus på friluftslivet i Kristianstad. Naturvårdsverket håller sin årliga nationella tankesmedja för friluftsliv här. Konferensen väntas locka uppemot 250 personer som är engagerade i friluftslivet genom arbetet eller i föreningslivet.

– Valet föll på Kristianstad därför att det på ett utmärkt sätt förenar stad och natur. Tillgången till Vattenriket var väldigt intressant med tanke på årets tema ”det hållbara friluftslivet”, säger Lena Nerkegård, samordnare friluftsliv på Naturvårdsverket.

Ett späckat program väntar, fullt av föredrag och workshops om det hållbara friluftslivet. Dessutom blir det utflykter till flera härliga besöksplatser. Vid Ekenabben handlar det om hur naturupplevelser hjälper oss att må bra, vid Hercules vandrar vi och pratar om sätt att kanalisera besökare i naturen.

Späckat program med härliga utflykter
Sedan blir det en tur runt Linnérundan, som startar i centrum och fortsätter ut på strandängar och våtmarker till medeltida Lillöborgen med fokus på samarbete mellan kommun och föreningar. Den som vill kan paddla på Helge å, skåda fågel vid Härlövsängar och njuta av bokskogen i Bockeboda och Kjugekull.

-Vi ser fram mot spännande dagar med dialog och erfarenhetsutbyten för att skapa ett friluftsliv för alla, säger Lena Nerkegård.

Agenda 2030-målen knyter ihop de miljömässiga hållbarhetsaspekterna med social, ekonomisk och regional utveckling. Under konferensen lyfts friluftslivets bidrag till ett hållbart samhälle. Ekonomi, hälsa, resor, konsumtion, jämlikhet, jämställdhet och ett hållbart nyttjande av naturen är delar av det hållbara friluftslivet.

Under konferensen delas också priset ut till Sveriges friluftskommun 2019.

Nu är det dags att anmäla sig, först till kvarn och senast 15 april.

Text: Åsa Pearce
Foto: Naturvårdsverket

Back To Top
Translate »