Ekenabben ligger strax sydost om Kristianstads centrum och är en lövskogsklädd udde som skjuter ut i Hammarsjön. Genom denna skog kan man gå torrskodd eller köra rullstol på en naturstig en meter ovanför mark och vatten och uppleva fågelliv, blomprakt, märkliga svampar och insektsmyller. Här är det lätt att ta sig runt med rullstol eller barnvagn. Vissa delar av naturstigen består av grusad väg och vissa delar av en bred ekspång. Bänkar finns utplacerade på spångarna och längs den anlagda gångvägen i bortre delen av naturstigen.

Namnet Ekenabben kommer av de månghundraåriga ekarna som växer här. Många äldre Kristianstadsbor förknippar Ekenabben med dess tid som nöjescentrum. På 1920-talet uppfördes här en stor danspaviljong där storheter som Karl-Gerhard, Sarah Leander och Edvard Persson uppträtt.

Längs naturstigen förs man in i hjärtat av Ekenabbens spännande sumpskog. I de torrare delarna av skogen finns en rik vårflora. Här växer arter som vitsippa, ormbär och orkidén tvåblad. I skogen finns även gott om vinbergssnäckor. Plattformen mitt i sumpskogen bjuder på en fin vy ut över den blöta skogen.

Skogen på Ekenabben är rik på svampar. Inte mindre än 70 olika arter är noterade här. De som man lättast ser är tickorna som långsamt bryter ner veden i trädet. Det finns även andra svampar med namn som sätter fantasin i rörelse eller vad sägs om vårtkrös, purpurskinn, eller dallergröppa.

Strax före infarten till Ekenabben, vid pumpstationen, ligger Archimedes skruv med en egen utställning om invallningen och torrläggningen av Nosabyviken. Genom detta ingrepp uppstod Sveriges lägsta punkt 2,32 meter under havsnivån, som även den är besöksplats i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Uppleva och göra på Ekenabben

Grodleken

Hoppa som en groda, kryp som en mätarlarv, flyg som en fladdermus och tumma som en hackspett. På Ekenabben finns en aktivitetsbana som sätter flera sinnen på prov och som lockar till att upptäcka naturen. Följ grodan längs rundan som är cirka 900 meter.

Vandra

Från parkeringen startar en 800 m lång slinga genom skogen. En bred ekspång leder dig genom de blötaste delarna.

Skåda fågel

Längst ut på Ekenabben leder en stig ut till fågeltornet där man kan se ut över Hammarsjön. Detta torn är dock inte tillgängligt för rullstolsburna. Sommartid spelar beckasiner över den öppna maden och bruna kärrhökar jagar ofta i sjökanten. Med lite tur kan man under stilla kvällar även få höra rördrom, vattenrall och småfläckig sumphöna.

Ta en paus

Strax intill parkeringen öppnar vegetationen upp sig och det är fin utsikt över Hammarsjön. Här finns fikabord, skärmtak och grillplats. Toalett finns till och med 31/10 och vatten finns under sommarsäsongen.

Fiska

I området finns en tillgänglighetsanpassad fiskebrygga ut i Hammarsjön. Köp fiskekort på naturum Vattenriket.

Segelskärmar

Ett par informationsskyltar, så kallade segelskärmar, berättar om Ekenabbens spännande historia som danspalats och om den rika naturen.

Se dig omkring (Google Street View)

Välkommen till grodleken

Vandra i Vattenriket

Karta (pdf) över Linnérundan, Näsby fält  och Ekenabben.

Karta över Ekenabbens stigar och faciliteter.

Tillgänglighet

En naturstig på träspångar leder in i Ekenabbens sumpskog. Här är det lätt att ta sig runt med rullstol eller barnvagn. Spångarna har upphöjda kanter som fungerar som ledstråk. Vid naturstigens början, intill parkeringen, finns på ett kortare avsnitt (1,3 m) en lutning på 12%. Vissa delar av naturstigen består av grusad väg. Bänkar finns utplacerade på spångarna och längs den anlagda gångvägen i bortre delen av naturstigen. På området finns också en tillgänglighetsanpassad fiskebrygga ut i Hammarsjön, rastbord, skärmtak och grillplats, samt en torrtoalett som är anpassad för rörelsehindrade. På grund av vandalisering är torrtoaletten ersatt med två bajamajor varav den ena är tillgänglighetsanpassad. Toaletterna tas in 31/10. 

Mer detaljerad information och tillgängligheten hittar du på Equalitys hemsida.

Hitta hit

Adress: Ekenabben, Hammarslundsvägen 60.

Till fots och cykel från Kristianstad:
Följ cykelvägen längs Helge å och Hammarslundsvallen söderut till Ekenabben.

Med buss: Stadsbuss 1 till hållplats Hammarspyntsvägen. Sedan 1 km promenad.

Med bil: Kör österut från Kristianstad på Blekingevägen vidare till Fundationsvägen och Otto Lindenows väg. Där Otto Lindenows väg når Hammarslundsvägen, sväng höger och kort därefter vänster över järnvägen vid skylt ”Ekenabben”.

Brunvit vägvisning

”I den vattenfyllda pelarsalen där alar och björkar ligger dränkta ljuder en näst intill öronbedövande småfågelkör ackompanjerad av gökens vittljudande rop. De senaste veckorna har långflyttarna anlänt en efter en; svarthättan, trädgårdssångaren och härmsångaren. I en al i sjökanten hörs för första gången även rosenfinkens välkomnande strof, en bekräftelse på att de alla nu är här”  

Back To Top
Translate »