Lillöområdet ligger längs Helgeån, strax norr om Kristianstads centrum. Området har vidsträckta strandängar med ett rikt fågelliv. Lillöborgen var en gång en mäktig byggnad, fem våningar hög och till storlek och arkitektur lik Glimmingehus. Vitkalkad lyste den ute på de öppna, frodiga ängarna och i folkmun lär den lite föraktfullt ha kallats för ”den vita kossan”.

Se hur Lillö såg ut förr i tiden!
Denna animerade film ger en känsla för hur borgen såg ut i dess glans dagar åren innan Skåne blev svenskt och borgen förstördes 1659.

Uppleva och göra vid Lillö

Skåda fågel

Under våren och sommaren ser man änder som skedand, årta eller stjärtand och vadare som rödspov, rödbena och storspov. Under vintern, när stora delar av strandängarna är helt översvämmade, syns ofta havsörn.

Besök Lillöborgen

Lillöborgen byggdes under 1200-talet. Borgen raserades 1658-1659 och grävdes inte fram av arkeologer förrän på 1940- talet. Inne i borgen finns en utställning om ”Livet på Lillö”. Boka och låna nyckel till borgen gratis på naturum Vattenriket.

Vandra

Lillöborgen ligger längs med Linnérundan.

Fiska

Vid den västra bron finns en brygga som det går fint att fiska från.

Vandra i Vattenriket

Karta (pdf) över Linnérundan, Näsby fält  och Ekenabben.

Se dig omkring (Google Street View)

Tillgänglighet

Parkeringen är grusbelagd, och en grusväg, delvis gräsbevuxen, leder fram till borggården och borgen. Mindre lutningar finns längs vägen, upp till 8 %. Gångvägen leder över två träbroar, och avståndet från parkering till borggård är ca 350 meter. Från den andra bron leder en ramp upp till området framför borgruinen. Vid parkeringen finns två toaletter varav den ena är handikappanpassad.

Bra att veta

Fornminne

Lillöborgen är ett fornminne.

Fiska

Ån ingår i Nedre Helgeåns fiskevårdsområde. Köp fiskekort på naturum Vattenriket. Det är inte tillåtet att fiska i vallgraven.

Hitta hit

Till fots: Lillö ligger längs den nordvästra delen av Linnérundan.

Med buss och tåg: Åk till Kristianstads centralstation och promenera längs Linnérundan till Lillö. Hela rundan är 6 km.

Med bil: Från Kristianstads centrum kör du Långebrogatan västerut. Efter andra rondellen, följ skyltning åt höger mot Lillöområdet. Följ Lillövägen till parkeringen och fortsätt till fots 350 meter till Lillö borgruin.

Brunvit vägvisning

Lillös tidiga historia är till stor del höljd i dunkel, men troligen anlades borgen redan under slutet av 1200-talet mitt ute i de svårframkomliga våtmarkerna. Borgen byggdes före kanonerna och det tunga artilleriets tid och borgen var därför genom sitt läge svår att anfalla och inta. Tiderna förändrades och efter ödeläggelse och återuppbyggnad i början av 1500-talet började Lillö förvandlas till en mer avancerad försvarsborg med torn och skyttegluggar. Borgens utveckling fortsatte och Lillö blev till slut ett riktigt herresäte med kakelugnar och stuckatur. Hela byggnaden inklusive tornen och trapphuset målades vit med mörka linjer, allt för att det på håll skulle se ut som om det var murat i kvadersten.

En mindre truppstyrka under Gustav II Adolfs krigståg i Skåne 1612 misslyckades med att inta Lillö och det går ännu att se märken efter kraftig gevärseld i ruinens puts. Efter att Skåne till slut blivit svenskt 1658 gav Karl X order om att borgen skulle förstöras. Svenskarna ville inte riskera att danskvänliga styrkor skulle kunna förskansa sig på Lillö och därifrån hota den nya fästningsstaden Kristianstad.

Då Linné besökte Lillö under sin skånska resa 1749 låg den helt kringfluten. Större delen av borgruinen var täckt av en jordhög och endast en liten bit av en mur syntes ovan marken. Det var först i och med utgrävningar i mitten av 1900- talet som fler rester från byggnaden grävdes fram och konserverades.

Back To Top
Translate »