Herculesområdet bjuder på ett mycket varierande landskap med öppna ängar, vidsträckta vassar, videsnår och spännande dammiljöer. Området är naturreservat och den markerade stigen från parkeringsplatsen passerar flera platser där man fortfarande kan se spår från det gamla bondelandskapet.

Viby äng översvämmas regelbundet under vinterhalvåret och under försommaren är fuktängen en fin fågellokal både för häckande och rastande fåglar. Då ljuder enkelbeckasinens brummande spel från himlen och svarttärnor födosöker ofta över de grunda vattensamlingarna.

I den södra delen står en storkplattform. Stigen fortsätter genom videbuskage och ut på Rinkaby holme som under mitten av 1800-talet var Rinkabys nordligaste ängsmarker.

Höskallra, ängsvädd och gökblomster vittnar om att slåtterbruket pågått under lång tid. I sandhålorna växer träd och buskar där slåttermaskinerna inte kommit åt.

Se dig omkring (Google Street View)

Uppleva och göra vid Hercules

Utemuseum Hercules

I fågeltornet finns Utemuseum Hercules. Här beskrivs markhistorian, tegelbruksepoken och Herculesreservatets naturvärden.

Skåda fågel, trollsländor och fladdermöss

Från utemuseet har man fin utsikt över Hammarsjöns vidsträckta vassar. Flera par brun kärrhök brukar häcka i området och rördromens dova mistlur hörs under våren fram till midsommar. Rörsångare och sävsångare tillhör karaktärsfåglarna och regelbundet noteras även skäggmes och rariteter som vassångareFiskgjusen ses sommartid dagligen fiska över Herculesvikens grunda vatten.

Från utemuseet fortsätter stigen på en vall som förr skyddade lertagen från Hammarsjöns högvatten. Herculesdammarna är ursprungligen schakt där man tog upp lera till Hercules tegelbruk som var aktivt 1899-1968. Idag finns här dammar som är fisk- och fågelrika miljöer med vass, kaveldun och flytbladsväxter. Trollsländor patrullerar ofta längs dammarna och här häckar många grågåspar men även skäggdopping och sothöna.

Fisk- och svarttärnor gör regelbundna provianteringsturer till dammarna. Lärkfalk och fladdermöss ses ofta jaga insekter i skymningen. Vid det gamla tegelbruksområdet fortsätter stigen tillbaka på cykelvägen till parkeringen.

Vandra

Från parkeringen leder en markerad stig till utemuseet/fågeltornet. Den som vill kan sedan fortsätta vidare mellan Herculesdammarna och via cykelvägen återvända till parkeringen. Från parkeringen till ute museet är det 1350 meter och hela rundan är 3200 meter.

Tillgänglighet

Herculesområdet är inte tillgänglighetsanpassat. Området är flackt. Stigen från parkeringen till utemuseet är lättframkomlig.

Bra att veta

Fiskeförbud

Det är förbjudet att fiska i dammarna.

Hercules fiskeförbud

Hercules är ett naturreservat.

Betesdjur

Området hålls öppet av betande kor.

Hitta hit

Till fots och cykel: Hercules ligger längs cykelvägen Kristianstad-Åhus, strax söder om Viby.

Med buss: Stadsbuss 1 till hållplats Viby Brushanevägen. Härifrån är det 700 meter till Hercules parkering.

Med bil: Kör väg 118 mellan Kristianstad och Åhus. Strax norr om järnvägsviadukten i Rinkaby, sväng höger mot Viby på Byholmsvägen mot Viby. Där vägen svänger kraftigt till höger följer du skylten åt vänster till Hercules. Sväng vänster igen efter järnvägsövergången.

Brunvit vägvisning
Back To Top
Translate »