Projektbeskrivning

Återskapa Östersjöns livskraft är ett stort WWF-projekt som ska blåsa nytt liv i Östersjöns undervattensvärldar. Projektet omfattar naturvårdsinsatser i Vattenrike, Stockholms skärgård och Höga kusten.

Tillsammans med WWF gör Biosfärkontoret, Sportfiskarna, Skärgårdsstiftelsen och länsstyrelserna i Västernorrland och Stockholm åtgärder för att restaurera viktiga livsmiljöer i kustnära grunda vikar. Att åtgärder för Östersjön sker parallellt i tre geografiska områden inom ett och samma projekt är unikt, och skapar nya möjligheter att dela kunskap och innovativa metoder.

Insatser riktas även till barn och vuxna för att öka kunskapen om livet under ytan. Till exempel ska allmänheten engageras i medborgarforskning och skolor bjudas in till temadagar.

I Stockholms skärgård och Höga Kusten handlar naturvårdsinsatserna främst om att återskapa våtmarker och restaurera lekplatser och vandringsvägar för gädda och abborre. I Stockholms skärgård ska nya metoder testas för att motverka och reparera skador från erosion på havsbotten. I Vattenriket arbetar vi med att:

  • Anlägga våtmarker
  • Återskapa ålsgräsängar
  • Ta fram ett uteklassrum om havet
  • Ta fram ett nytt pedagogiskt verktyg – Östersjöblomman
  • Pedagogisk verksamhet med skolklasser med Östersjöfokus
  • Arrangera en Bioblitz
  • Anlägga en Snorkelled

Projektet ska bidra till att:
Stärkta ekosystem genom en på sikt minskad näringshalt i Östersjön.
Ökad biologisk mångfald där restaureringsåtgärder har genomförts.
Ökad kunskap om Östersjöns känsliga ekosystem hos allmänhet och skolelever i de områden där aktiviteterna genomförs.
Kunskap om hur vi alla kan bidra för att rädda Östersjön.
Bättre överblick av Östersjöns tillstånd och problematik

Snabba fakta

Projektnamn: Återskapa Östersjöns livskraft
Medverkande: Världsnaturfonden WWF, Länsstyrelsen i Västernorrland, Länsstyrelsen i Stockholms län, Sportfiskarna, Biosfärområde Kristianstads Vattenrike och Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län.
Finansiärer: Svenska Postkodlotteriet
Genomförs 2020 -2024.
Kontakt: Carina Wettemark carina.wettemark@kristianstad.se

Globala mål

Miljömål nr 14
Miljömål nr 17

Läs mer

28 april – 14 maj 2023 sände vi live under ytan i Vramsån. Tittare uppmanades att rapportera in observationer. Det kom in rapporter om bland annat på öring, gädda och abborre. Den här filmen visar de bästa klippen.

Back To Top
Translate »