Snickarhaken

På World Ocen Day den 8/6 2022 arrangerar Biosfärkontoret tillsammans med kommunens tillväxtkontor ett frukostmöte för havet och hållbarhet. Frukostmötet är gratis och hålls på Absolut Experience Center i Åhus kl 7.30-9.30.

Ur programmet:

  • Carina Wettemark, biosfärkoordinator, och Ulrika Hedlund, kommunekolog, berättar om tillståndet i havet och insatser som görs för att återskapa Östersjöns livskraft.
  • Representanter från Åhus Absolut, Hamnen och Krinova Sceince park berättar om sina verksamheters hållbarhetsarbeten.
  • Lisen Schulz, forskare och expert på omställning vid Stockholm Rescilience Centre, inspirerar för ett hållbart näringsliv. Alla deltagare får hennes bok ”Tio lektioner för ett hållbart näringsliv”.

 

Back To Top
Translate »