skip to Main Content

Projektbeskrivning

Biosphere for Baltic är ett projekt som lyfter fram biosfärområdenas roll i arbetet med att nå FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030.  Projektet fokuserar på mål 14 – om hav och marina resurser.
Projekt Biosphere for Baltic är ett utbyte av erfarenheter och kunskap mellan biosfärområdena runt Östersjön vad gäller åtgärder för en bättre vattenkvalitet. Samtidigt lyfter det fram biosfärområdenas erfarenheter att driva en hållbar utveckling genom dialog och samverkan.

Projektet koordineras av Biosfärområde Kristianstads Vattenrike och svenska biosfärprogrammet. Första delen av projektet startade upp under 2018 och varade till februari 2019 och finansierades med hjälp av medel på en miljon kronor från Havs- och Vattenmyndigheten.

Under projekttiden hölls två nätverksträffar och två workshops. Träffarna handlade om åtgärder från källa till hav och marin pedagogik och kunskapsspridning. Den första träffen ägde rum i Vattenriket 13-15 maj 2018.

 

Nya medel söktes och beviljades från Svenska Institutet med fokus på besöksnäring, havskunskap och hållbarhet.  Fokus har varit på att ta fram hållbara aktiviteter för besöksnäringen och också på att ta fram och tillgängliggöra lokala hållbara produkter med hjälp av storytelling och varumärkning.

Nätverksträffar och workshops har anordnats både fysiskt och senare digitalt på grund av pandemin. Engagemanget i projektgruppen är stort och nya medel kommer att sökas för att utveckla nätverket med de nio biosfärområdena fördelat på sju länder runt Östersjön.

Snabba fakta

Projektnamn: Biosphere for Baltic – mål 14
Medverkande: Kristianstads Vattenrike, Archipelago Sea, Finland, West Estonian Archipelago, Estland, North Vidzeme, Lettland, Slowinski, Polen, Southeast Rügen, Tyskland, Møn, Danmark, Blekinge Arkipelag, Nedre Dalälven, Sweden.
Finansiärer: Havs- och Vattenmyndigheten  och Svenska Institutet.
Genomförs 2018 – .
Kontakt: Carina Wettemark carina.wettemark@kristianstad.se

 

Globala mål

Miljömål nr 14
Miljömål nr 17

Blogginlägg

Back To Top
Translate »