Projektbeskrivning

Biosphere for Baltic är ett projekt som lyfter fram biosfärområdenas roll i arbetet med att nå FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030.  Projektet fokuserar på mål 14 – om hav och marina resurser. Nio biosfärområden runt Östersjön fördelat på sju olika länder deltar. Centralt för projektet är ett utbyte av erfarenheter och kunskap mellan biosfärområdena runt Östersjön vad gäller åtgärder för en bättre vattenkvalitet och en större havsmedvetenhet. Det lyfter också fram biosfärområdenas erfarenheter att driva en hållbar utveckling genom dialog och samverkan.

Projektet koordineras av Biosfärområde Kristianstads Vattenrike och Svenska biosfärprogrammet. Första delen av projektet startade upp under 2018 och varade till februari 2019 och finansierades med hjälp av medel på en miljon kronor från Havs- och Vattenmyndigheten. Därefter har Biosfärkontoret sökt och beviljats medel vid två tillfällen från Svenska Institutet med fokus på besöksnäring, havskunskap och hållbarhet. Först för projektet BfB TOOLS och senast för BfB CO-LAB som varar till och med 2024. 

Nätverksträffar och workshops har anordnats både fysiskt och digitalt . Engagemanget i projektgruppen är stort och just nu pågår arbete med att söka nya medel för att utveckla nätverket.

Snabba fakta

Projektnamn: Biosphere for Baltic – mål 14
Medverkande: Kristianstads Vattenrike, Archipelago Sea, Finland, West Estonian Archipelago, Estland, North Vidzeme, Lettland, Slowinski, Polen, Southeast Rügen, Tyskland, Møn, Danmark, Blekinge Arkipelag, Nedre Dalälven, Sweden.
Finansiärer: Havs- och Vattenmyndigheten  och Svenska Institutet.
Genomförs 2018 -2024. Samarbetet i nätverket Biosphere for Baltic fortsätter nu genom projektet Supported by nature .
Kontakt: Carina Wettemark carina.wettemark@kristianstad.se

 

Globala mål

Miljömål nr 14
Miljömål nr 17

Blogginlägg

Läs mer

Back To Top
Translate »