Vattenriket håller i Agenda 2030-projekt om hav

Blåstång vid Revhaken, Åhus. Foto Karin Magntorn

Projekt Biosphere for Baltic lyfter fram biosfärområdenas roll i arbetet med att nå FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030.  Projektet fokuserar på mål 14 – om hav och marina resurser.

Projekt Biosphere for Baltic är ett utbyte av erfarenheter och kunskap mellan biosfärområdena runt Östersjön om åtgärder för en bättre vattenkvalitet.

Dessutom lyfter det biosfärområdenas roll kopplat till Agenda 2030. Projektet koordineras av Biosfärområde Kristianstads Vattenrike och svenska biosfärprogrammet.
– Biosphere for Baltic är en viktig satsning för biosfärprogrammet, eftersom det visar biosfärområdenas bidrag till Agenda 2030, säger Johanna MacTaggart, nationell koordinator för Biosfärprogrammet Sverige.

Dialog och samverkan för hållbar utveckling
Fokus ligger på mål 14 i Agenda 2030 – ett rikt hav och åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten.
– Projektet ger oss möjlighet att sprida biosfärområdenas erfarenheter att genom dialog och samverkan driva en hållbar utveckling. Genom att samla biosfärområden kring Östersjön i internationella utbyten, hoppas vi sprida kunskap om hållbarhetsutmaningar kopplade till Östersjön och få flera att inspireras av biosfärområdena, säger Johanna MacTaggart.

Projektet varar till februari 2019 och finansieras med hjälp av medel på en miljon kronor från Havs- och Vattenmyndigheten. Under projekttiden ska två nätverksträffar och två workshops hållas. Till dessa har biosfärområdena runt Östersjön bjudits in.

Träffarna kommer dels att handla om åtgärder från källa till hav, dels om marin pedagogik och kunskapsspridning. Den första nätverksträffen hålls 14-15 i Vattenriket.

Text: Åsa Pearce
Foto: Karin Magntorn

Back To Top
Translate »