Landshövdingen njöt av Vattenriket

– En fantastisk helhetsupplevelse! Jag är så imponerad av den glädje och det engagemang jag mötte. Det känns så hoppfullt, säger landshövding Anneli Hulthén om sitt besök.

Hon menar att arbetet i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ger en fin vägledning för andra kommuner.
– Vattenriket visar hur man kan få till en bra grön infrastuktur utifrån att jobba med en helhetssyn på landskapet. Och att arbeta för att få med sig så många som möjligt.

Besöket började på naturum Vattenriket. Här informerade biosfärkoordinator Carina Wettemark och naturumföreståndare Karin Magntorn om biosfärarverksamheten och naturum.

Carina Wettemark hoppas att Anneli Hulthén fått en tydlig bild av biosfärområdet som en resurs och modell för hållbar utveckling i Skåne.
-Vi har ett långvarigt och gott samarbete med Länsstyrelsen. Det är värdefullt att träffa landshövdingen och diskutera samarbeten kring till exempel friluftsliv, strandängarna och vadarfåglar och ekosystemtjänster och grön infrastruktur.

Ett fokus var den avsiktsförklaring som Kristianstads kommun nyligen tecknat med Länsstyrelsen i Skåne vad gäller Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.
-Vi identifierade några områden att gå vidare med i ett fördjupat samarbete, säger Anneli Hulthén.

Dessutom hann delegationen med en tur till tranorna vid Vattenrikets besöksplats Pulken – ett gott exempel på biosfäriskt arbete, som är bra för både natur och människa. Här matas tranorna för att förebygga skador på lantbrukarnas nysådda åkrar. Samtidigt får tusentals besökare se tranorna äta och dansa från fågeltornet.

-Vid Pulken pratade vi om vårt arbetssätt med dialog och samverkan och om tran- och gåsförvaltning där Länsstyrelsen spelar en viktig roll, säger Carina Wettemark.

Text: Åsa Pearce
Foto: Hans Cronert och Carina Wettemark

 

Back To Top
Translate »