Finansieringen klar för Vattenriketleden

I onsdags beslutade kommunstyrelsen att satsa 2,6 miljoner kronor på en Skåneled genom Vattenriket. I dag stod det klart att ”Vattenriketleden etapp 1” dessutom får statliga LONA-medel för lokala naturvårdsprojekt på 655 000 kronor.

– Vattenriket har en fantastiskt rik och varierad natur och det här projektet innebär att vi kan förbättra förutsättningarna för friluftsliv i området. Dessutom hoppas jag att det kommer att bli ett bra tillskott för besöksnäringen. Intresset för vandring är starkt växande i vår region, säger Carina Wettemark, koordinator för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Projektet ”Vattenriketleden etapp 1” började som ett medborgarförslag om att skapa en Vattenriketled som en del av Skåneleden. Det var Rolf Sjöberg som lämnade in förslaget.
-Jag hade vandrat all Skåneled som fanns och kände att det saknades en led i det här området som har en så häftig variation i landskapet.

Medborgarförslaget blir verklighet
Nu ska hans förslag bli verklighet. Kommunstyrelsen har sagt ja till att satsa 2,6 miljoner på att anlägga den och LONA-anslaget på 655 000 kr blir en viktig pusselbit för att få till stånd den 14 mil långa leden tvärs igenom Vattenriket från norr till söder.

– Vi på Region Skåne ser fram emot ett långvarigt samarbete för Skåneleden, ökat antal besökare, ökade turismintäkter och förbättrad hälsa för alla vandrare! säger Oddvar Fiskesjö, enhetschef på Regional utveckling Miljö, Region Skåne.

Sammantaget får Kristianstads kommun ett rejält tillskott till projekt som gagnar friluftslivet. Totalt landar medlen på 1,265 miljoner kronor. Förutom ”Vattenriketleden etapp 1” får även projekten ”Hitta ut i Kristianstad” och ”Tillgänglig Vramså för alla – fågel fisk och mitt emellan” anslag.

-Så himla kul att Vattenriketleden och de båda andra projekten i Kristianstads kommun beviljas medel! Att Kristianstad är den kommun som kammar hem mest projektmedel känns också bra för friluftslivet som helhet, säger Carina Wettemark.

LONA står för Lokala naturvårdsprojekt: Bidrag delas årligen ut till kommuner och föreningar inom den lokala naturvårdssatsningen (LONA). Målet är att stimulera till ökat lokalt engagemang för naturvårdsfrågor, göra tätortsnära natur mer tillgänglig och att fler kommuner ska arbeta med naturvård.

Bidrag till Kristianstads kommun:
Vattenriketleden etapp ett: 655 000 kr
Tillgänglig Vramså för alla – fågel fisk och mitt emellan: 470 000 kr
Hitta ut i Kristianstad: 140 000 kr

Back To Top
Translate »