Rödspovarna är tillbaka på Håslövs ängar

Fågelskådning på Håslövs ängar. Foto Åsa Pearce

Rödspovarnas tillbakagång i Vattenriket har brutits!  I fjol räknades 17 rödspovar i området och i år ligger fyra honor på ägg på Håslövs ängar. På fågelskådningens dag i söndags visade den vackra kommunfågeln villigt upp sig.

I början på 1990-talet gjordes stora restaureringar på Vattenrikets strandängar. Det ledde till att antalet vadarfåglar ökade. Men ökningen blev inte särskilt långvarig och antalet har minskat sedan 2000-talet.

Rödspov sedd genom tub. Foto Åsa Pearce

Det är förmodligen en kombination av faktorer som ligger bakom. Ett omfattande gåsbete kan ha gjort det svårt för fåglarna att gömma sina bon. Dessutom är det gott om räv som tar ägg och ungar. Detta i kombination med torra vårar har gjort att vadarna har haft svårt att få fram ungar.

Sommaren 2007 blev situationen ännu sämre. En omfattande översvämning ledde till att strand­ängarna kring Helgeå missfärjades av järn. Järnet för­sämrar livsmiljön för småkrypen som vadarna äter och binder fosfor så gräset på ängarna växer sämre.

Efter sommaröversvämningen flyttade Nordöstra Skånes fågelklubb aktiviteten Fågelskådningens dag från ängarna.
– Det fanns helt enkelt inget att visa på Håslövs ängar, säger Nils Waldemarsson, klubbordförande.

Ängarna återhämtar sig
Nu verkar den negativa trenden vara bruten! I fjol räknade inventerarna Roi­ne Strandberg och Mirja Ström-Eriksson till 17 rödspovar i Vattenriket.  Ängarna har börjat återhämta sig och sedan ett par år är fågelskådarna tillbaka på Håslövs ängar.
– De verkar som om det vänt. I fjol fick rödspoven fick fyra flygga ungar här i fjol och i år har inventerarna sett fyra honor som ruvar, säger Nils Waldemarsson.

Det gläder honom, eftersom han ser Håslövs ängar som en fin plats att njuta av Vattenrikets strandängarnas fågelliv.
– Här finns både fåglar och tillgänglighet – en riktig paradlokal!

Text och foto: Åsa Pearce

Back To Top
Translate »