Supported by nature

Supported by Nature är ett nytt samarbetsprojekt för det internationella nätverket med biosfärområden runt Östersjön – Biosphere for Baltic. Projektet syftar till att öka förståelsen för naturbaserade lösningar och hur de bidrar till bättre miljöförhållanden för Östersjön.

Målet är att ta fram ny kunskap som kan leda till att naturbaserade lösningar blir en naturlig del i land- och havsförvaltning. Minst 13 så kallade lärplatser ska utvecklas med särskilt fokus på multifunktionella våtmarker, kustvattenhabitat och restaurering av vattendrag.

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike har valts ut som lärområde för att genomföra olika åtgärder. Bland annat handlar det om klimatanpassade lekområden för havsöring. Dessutom kommer en konsult att upphandlas för att anlägga stenrev i havet utanför Åhus kust. Stenreven är viktiga för både vegetation- och djurliv under ytan. Biosfärkontoret har lång erfarenhet av att anlägga våtmarker och kommer även att dela kunskapen kring multifunktionella våtmarker till andra områden.

Snabba fakta

Projektnamn: Supported by nature
Medverkande: Biosfärkontoret, Ronneby kommun, Lead Partner (Sverige), Åbo yrkeshögskola (Finland), Estlands biovetenskapliga universitet (Estland), Słowinski nationalpark (Polen), Biosfärområde Sydöstra Rügen (Tyskland), Vordingborgs kommun (Danmark), Marine Education Center i Malmö (Sverige), Kristianstads kommun (Sverige) och Nedre Dalälvens förening (Sverige).
Finansiärer:  EU genom Interreg Baltic Sea Programme 2021-2027 och beviljades som ett kärnprojekt under prioritering 2: Vattensmarta samhällen.
Total budget: nästan 4,5 miljoner euro
Genomförs 2023-2026
Kontakt: Carina Wettemark carina.wettemark@kristianstad.se

Globala mål

Miljömål nr 14
Miljömål nr 15
Miljömål nr 17

Läs mer

Back To Top
Translate »