Supported by nature

Supported by Nature är ett samarbetsprojekt för det internationella nätverket med biosfärområden runt Östersjön – Biosphere for Baltic. Projektet syftar till att öka förståelsen för naturbaserade lösningar och hur de bidrar till bättre miljöförhållanden för Östersjön.

Övergripande mål med projektet
Målet är att ta fram ny kunskap som kan leda till att naturbaserade lösningar blir en naturlig del i land- och havsförvaltning. Minst 17 så kallade lärplatser ska tas fram runt Östersjön med fokus på multifunktionella våtmarker, kustvattenhabitat och restaurering av vattendrag.

Flera lärplatser i Vattenriket
Biosfärområde Kristianstads Vattenrike har valts ut som lärområde för att genomföra olika åtgärder. Det handlar om klimatanpassade reproduktionsområden för havsöring i Mjöån och åtgärder för bättre vattenkvalitet. Ett stenrev ska anläggas i havet utanför Åhus kust. Stenrev är viktiga för vegetation och djur under ytan. Biosfärkontoret har lång erfarenhet av att anlägga våtmarker och kommer att dela med sig av kunskapen kring multifunktionella våtmarker till andra områden.

Logga för Supported by nature

Snabba fakta

Projektnamn: Supported by nature
Medverkande: Ronneby kommun/ Biosfärområde Blekinge Arkipelag, Turku University of Applied Science (Finland), Estonian University of Life Science (Estland), Słowinski National Park (Polen), Southeast Rügen Biosphere Reserve (Tyskland), Vordingborgs kommun/Moen Biosphere Reserve (Danmark), Marint kunskapscenter i Malmö, Kristianstads kommun/Biosfärområde Kristianstads Vattenrike och Biosfärområde Nedre Dalälven.

Finansiärer: EU genom Interreg Baltic Sea Region Programme 2021-2027. Beviljades som ett kärnprojekt under prioritering 2: Vattensmarta samhällen.
Total budget: nästan 4,5 miljoner euro
Genomförs 2023-2026
Kontakt: Carina Wettemark carina.wettemark@kristianstad.se

Globala mål

Miljömål nr 14
Miljömål nr 15
Miljömål nr 17

Läs mer

Back To Top
Translate »