Mångmiljonprojekt ska ge Östersjön ny livskraft

hav och blåstång

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike är med i ett nystartat projekt som ska ”Återskapa Östersjöns Livskraft”. Projektet leds av WWF Sweden och har fått 27,8 miljoner kronor från Postkodlotteriet för att skapa ett drömprojekt.

-Det här är ett drömprojekt på många sätt. Det är otroligt mycket pengar och det är helt nytt att vi jobbar i tre olika geografier vid östersjökusten parallellt. Dessutom handlar det om innovativa åtgärder med mycket nytänk, säger Yvonne Blombäck, programsamordnare för kust och skärgård, Världsnaturfonden WWF Sweden.

Östersjön är världens största innanhav som under lång tid fått ta emot miljögifter och orenat avlopp, samtidigt som överfiske har pågått. Det har lett till övergödning och att grunda områden förstörts och naturliga lekplatser för rovfiskar som gädda och abborre försvunnit.
-I drömprojektet går vi från att skapa problem till att lösa dem. Vi satsar på de mest produktiva miljöerna som utgör lekplatser och barnkammare för många av havets arter, säger Yvonne.

Vattenriket ett av tre fokusområden
Projektet “Återskapa Östersjöns livskraft” fokuserar på tre utvalda områden längs Östersjön: Världsarvet Höga Kusten, Stockholms skärgård och Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.
-Områdena är på olika sätt centrala för att återskapa ett Östersjön som sjuder av liv. De är kustnära produktiva havsområden som är viktiga för Östersjöns livskraft.

Det handlar om grunda områden som är kustens mest produktiva miljöer med lekplatser för många fiskarter, kräftdjur och snäckor. Här ger blåstång och ålgräs ett livsviktigt skydd. Våtmarker med anslutning till Östersjön bidrar till att minska övergödningen och öka den biologiska mångfalden. De tre projektområdena ska arbeta med åtgärder för att återskapa livsmiljöer och stärka ekosystemen.

Helt i linje med biosfärområdets arbete
Projektet ger oss en fantastisk möjlighet att få till fler konkreta åtgärder för att förbättra miljön i Östersjön och öka allmänhetens kunskap och engagemang, säger Carina Wettemark, koordinator för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.
-Upplägget ligger väl i linje med hur vi arbetar i biosfärområdet med attitydförändring, kunskapsuppbyggnad och actions. Det känns också väldigt roligt att samarbeta tillsammans med WWF och tre andra områden längs Östersjöns kust, tillsammans kan vi göra skillnad!

Projektet går ut på att göra konkreta insatser, men också och kanske framför allt om att engagera människor som bor i de här delarna.
-Vi vill öka kunskapen om Östersjön och skapa engagemang som gör att var och en förstår vad man kan bidra med själv för att rädda livet under ytan, säger Yvonne.

De senaste veckorna har Yvonne och Carina med flera arbetat intensivt med att ta fram en detaljerad projektplan. I fredags skickades projektbeskrivning med aktivitetsplan in till Postkodlotteriet.

Kunskap och engagemang är viktigt
Flera områden ska arbete med att restaurera undervattensängar. I Vattenriket blir fokus på ålgräs. Ett annat område är att förbättra möjligheter för gädda och abborre. Dessutom kan det bli livefilmer och kanske en app. Allt för att få upp engagemanget och öka kunskapen.

Projektet innehåller flera innovativa delar, till exempel så kallad citizen science. Citizen science kan handla om att en skolklass får följa hur påväxten förändras över tid på en platta vid stranden. Det skulle också kunna vara att sätta upp en kamera vid en fiskvandringsväg för att följa och rapportera vilka fiskar som simmar förbi. Sedan tar forskare hand om det som rapporteras in.

I Stockholms skärgård ser WWF gärna att ett biosfärområde bildas i någon del och stöttar lokala initiativ för att det ska bli verklighet. Genom projektet hoppas Yvonne att Vattenriket kan inspirera kring hur ett biosfärområde fungerar.

Projektet ”Återskapa Östersjöns Livskraft” pågår i fyra år. Men Östersjöns tillfrisknad kommer att ta betydligt längre tid än så, säger Yvonne.
-Det vi gör i projektet kan bli goda exempel som sedan kan skalas upp och spridas till andra att arbeta vidare med, säger hon.

Text: Åsa Pearce
Foto: Karin Magntorn

Back To Top
Translate »