Naturum Vattenriket är besökscenter och mötesplats för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Dessutom fungerar det som skyltfönster för biosfärområdets verksamhet. Sedan invigningen 2010 har naturum Vattenriket haft över en miljon besökare.

Byggnaden med utställning, hörsal och restaurang ligger i de stadsnära våtmarkerna vid Helge å i Kristianstad. Här får besökarna en upplevelserik startpunkt för vidare färder ut i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Utställningen berättar både om den fina naturen och områdets 21 besöksplatser och om biosfärverksamheten. Naturum en mötesplats för föreningar, företag, institutioner och andra som är delaktiga i arbetet med biosfärområdet.

I naturums program samsas fågel, fisk och mittemellan i ett stort utbud av runt 500 programpunkter om året. Ett årstema genomsyrar arbetet och sju kortare teman speglar arbetet i biosfärområdet och årstiderna i Vattenriket. Utifrån detta skapas programpunkterna.

Vi brukar säga att naturums program inte bara är för ”Fjällrävenfolket”. Med det menar vi att vi har en mycket stor bredd och öppenhet i vårt program och i hela verksamheten. Grunden är att allt som förändrar attityderna från vattensjuk till vattenrik ryms i vårt program.

Traditionella aktiviteter som fågelexkursioner får sällskap av Musik i redet med Händels Watermusic, eller Morgonqigong och Skogsbad som del i vår satsning på Lugn av naturen.

Vi arbetar med konstnärliga aktiviteter som Måla natur eller Skrotpyssel och hakar på evenemang som är viktiga i bygden som Bokfestival, Filmfestival. När Kristianstad stod värd för Melodifestivalens Andra chansen var ett av kommunens evenemang naturums Fågelmello där besökarna kunde lyssna på åtta vassa sångare från Vattenriket.

Läs mer

Globala mål

Miljömål nr 3
Miljömål nr 4
Miljömål nr 10
Miljömål nr 12
Miljömål nr 17
Miljömål nr 11
Miljömål nr 13
Back To Top
Translate »