skip to Main Content
Vattenriketsnurran

Naturum Vattenriket har tagit fram en verktyg för att kunna ta reda på hur en bäck eller å mår och vilka värden och nyttor vattendraget har. Vattenrikesnurran hjälper eleverna utforska och jämföra olika vattendrag.

Är det en å som slingrar sig fram i en naturlig och omväxlande miljö? Eller har människan förändrat ån och omgivningen genom tiderna? Kanske på ett sätt som oftast varit ogynnsamt för djur, växter och människan själv.

Vattenrikesnurran visar att det är många olika saker man måste titta på för att få en bild av hur ett vattendrag mår. Den fungerar så klart inte bara i Kristianstads Vattenrike, utan kan användas i mindre vattendrag över i stort sett hela Sverige.

Back To Top
Translate »