skip to Main Content

Den pedagogiska verksamheten på naturum utvecklar nya vägar till barn och ungas nyfikenhet och förståelse av naturen. Vattenrikesnurran är ett verktyg för att ta reda på hur en bäck eller å mår och vilka värden och nyttor vattendraget har. Vattenrikeblomman är ett annat verktyg som mäter ekosystemtjänster.

Är det en å som slingrar sig fram i en naturlig och omväxlande miljö? Eller har människan förändrat ån och omgivningen genom tiderna? Kanske på ett sätt som oftast varit ogynnsamt för djur, växter och människan själv. Vattenrikesnurran hjälper eleverna utforska och jämföra olika vattendrag. Den fungerar inte bara i Kristianstads Vattenrike, utan kan användas i mindre vattendrag över i stort sett hela Sverige.

Vattenrikeblomman är ett annat analysverktyg där deltagarna upptäcker, undersöker och poängsätter olika ekosystemtjänster på plats ute i naturen. Blomman används tillsammans med en bank av konkreta uppdrag. Verktyget är främst anpassat för att användas i grundskolans högstadium, i gymnasieskolan och på lärarutbildningar.

Back To Top
Translate »