Den pedagogiska verksamheten på naturum utvecklar nya vägar till barns och ungas nyfikenhet och förståelse av naturen. Vattenrikesnurran är ett redskap för att ta reda på hur en bäck eller å mår och vilka värden och nyttor vattendraget har. Vattenrikeblomman och Östersjökompassen är två verktyg som mäter ekosystemtjänster.

Är det en å som slingrar sig fram i en naturlig och omväxlande miljö? Eller har människan förändrat ån och omgivningen genom tiderna? Kanske på ett sätt som oftast varit ogynnsamt för djur, växter och människan själv. Vattenrikesnurran hjälper eleverna utforska och jämföra olika vattendrag. Den fungerar inte bara i Kristianstads Vattenrike, utan kan användas i mindre vattendrag över i stort sett hela Sverige.

Vattenrikeblomman och Östersjökompassen är andra analysverktyg där deltagarna upptäcker, undersöker och poängsätter olika ekosystemtjänster på plats ute i naturen. Blomman och kompassen används tillsammans med en bank av konkreta uppdrag. Verktyget är främst anpassat för att användas i grundskolans högstadium, i gymnasieskolan och på lärarutbildningar.

Läs mer

Globala mål

Miljömål nr 4
Miljömål nr 10
Miljömål nr 12
Miljömål nr 13
Miljömål nr 14
Miljömål nr 17
Back To Top
Translate »