Utemuseum Äspet. Foto: Åsa Pearce

I Vattenriket finns 21 besöksplatser ute i landskapet. Besöksplatserna ger besökarna kunskap om områdets  natur- och kulturhistoria och är ett fokus för naturupplevelser. Sex av besöksplatserna innehåller fördjupad information och fungerar som utemuseer.

Omkring 300 000 personer besöker Vattenriket varje år. Vattenrikets besöksplatserna är ett fokus för besökaren och en viktig del i arbetet med att fördjupa förståelse för naturområdet. De kanaliserar besökarna till fina platser och aktiviteter och ger kunskap om hur människan använt sig av och påverkat naturen i ett kulturhistoriskt perspektiv.

Stigar och skyltar motiverar besökarna att använda naturområdet så att värdena bevaras. På sikt kan besöksplatserna bidra till att skapa förståelse för behovet av att bevara och vårda naturen. De stimulerar också intresset för natur, naturvård och naturstudier och kan användas i undervisning.

Vattenrikets besöksplatser är också tänkta att fungera som en resurs för turistiska aktörer och andra som vill dra nytta av Vattenriket i sitt arbete. Besöksplatserna erbjuder utställningar, aktiviteter och naturvägledning och är tillgängliggjorda med leder, fågeltorn och annan infrastruktur.

Läs mer

Globala mål

Miljömål nr 3
Miljömål nr 4
Miljömål nr 10
Miljömål nr 11
Miljömål nr 12
Miljömål nr 13
Miljömål nr 17
Back To Top
Translate »