skip to Main Content
Skåneleden SL6 Vattenriket. Foto Claes Sandén, Kristianstads Kommun

Skåneleden SL6 genom Vattenriket

Det började med ett medborgarförslag till Kristianstads kommun. Förslaget väckte idén att skapa en vandringsled genom Vattenriket som knyter ihop…

Utemuseum Äspet. Foto: Åsa Pearce

Besöksplatser ger tillgänglighet

I Vattenriket finns 21 besöksplatser ute i landskapet. Besöksplatserna ska ge besökarna kunskap om områdets  natur- och kulturhistoria och vara…

Vattenrikeblomman är Ett Verktyg För Att Förstå Ekosystemtjänster.

Nya pedagogiska verktyg

Den pedagogiska verksamheten på naturum utvecklar nya vägar till barn och ungas nyfikenhet och förståelse av naturen. Vattenrikesnurran är ett…

Back To Top
Translate »