skip to Main Content

Sedan 2013 utbildar Biosfärkontoret biosfärambassadörer som en del i arbetet med att involvera lokalbefolkningen. Deltagarna får lära sig om Biosfärområde Kristianstads Vattenrike och om projekt som Biosfärkontoret driver.

Ambassadörernas uppgift är att sprida intresse och kunskap om biosfärområdet till släkt, vänner, kollegor, kunder och föreningar. På så sätt bidrar de till en attitydförändring för en hållbar samhällsutveckling. Dessutom får de möjlighet att delta i olika biosfäriska projekt.

Hittills har runt 300 personer utbildat sig till ambassadörer. Dessutom har engagerade personer bildat ”Vattenrikets vänner”, en vänförening som stöttar verksamheten.

Biosfärambassadörer och Vattenrikets vänner hjälper till att öka förståelsen för biosfärområdets arbete med att både bevara och nyttja landskapets värden.

Back To Top
Translate »