Det började med ett medborgarförslag till Kristianstads kommun. Förslaget väckte idén att skapa en vandringsled genom Vattenriket som knyter ihop Skåneleden i norra och södra delarna av kommunen. Nu växer en över 12 mil lång vandringsled fram från Immeln till Brösarp.

Leden är ett samarbete mellan Biosfärkontoret, Kultur- och fritidsförvaltningen, Tekniska förvaltningen och Region Skåne. Biosfärkontoret håller i projektet.

Skåneleden SL6 i Vattenriket tar vandraren genom ett variationsrikt kulturlandskap från skogsbygd till slätt, kust och hav. Leden går förbi Vattenrikets besöksplatser med information, fågeltorn, spänger och fikaplatser. Den passerar också flera tätorter med möjlighet att övernatta, proviantera och ta del av kultur och nöje.

Läs mer

Globala mål

Miljömål nr 3
Miljömål nr 11
Miljömål nr 17
Back To Top
Translate »