Tranor äter gärna av nysått korn och vete. Skadorna på vårsådden kan bli omfattande. Sedan 1997 samarbetar Biosfärenheten med lantbrukare, Nordöstra Skånes Fågelklubb och Länsstyrelsen för att minska skadorna. Samtidigt får tranorna en plats att äta i lugn och ro och naturintresserade kan njuta av trandansen.

I samband med lantbrukarnas vårsådd börjar Trangruppen mata tranorna med korn på ett separat fält vid Utemuseum Pulken i naturreservatet Pulken-Yngsjö. På så sätt minimeras skadorna på de nysådda åkrarna och tranorna får äta i lugn och ro.

Tranorna är till stor glädje för alla fågelintresserade, som kan njuta av tranorna från utemuseet. Turister och fågelintresserade ger inkomster till turistnäringen. Fågeltornet vid Utemuseum Pulken är anpassat för rullstolsburna och 2014 tog Biosfärenheten fram en ny utställning om tranorna och platsens historia.

UR play föreläsning om tranornas b&b

Läs mer

Globala mål

Miljömål nr 2
Miljömål nr 4
Miljömål nr 8
Miljömål nr 12
Miljömål nr 17
Back To Top
Translate »