skip to Main Content
Biosphere For Baltics Träff I Vattenriket I Maj 2018 Illustrerades Live. Foto: Ebba Trolle

Samarbete för Östersjön

Biosphere for Baltic är ett projekt som lyfter fram biosfärområdenas roll i arbetet med att nå FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030. …

Hans Cronert Intervjuas Om Järnproblematiken På Strandängarna. Foto Åsa Pearce

Lokal handlingskraft

I samband med sommaröversvämningen 2007 uppmärksammade Vattenrikets naturvårdssamordnare Hans Cronert höga halter järn och aluminium på strandängarna längs Helgeån. Järnet…

Sandnejlika I Närbild. Foto: Patrik Olofsson/N

I sanden nära dig

Små insatser kan göra stor nytta för växter, småkryp och upplevelse ."I Sanden nära dig" är ett LONA-projekt med målet…

Liten Mal I Helge å. Foto: Patrik Olofsson/N

Malen är tillbaka i Helge å

Malen är en utvald art i det nationella arbetet med att bevara hotade arter. Sedan 2011 har Biosfärkontoret provfiskat mal…

Tranmatning Vid Pulken. Foto: Patrik Olofsson/N

Tranornas b&b vid Pulken

Tranor äter gärna av nysått korn och vete. Skadorna på vårsådden kan bli omfattande. Sedan 1997 samarbetar Biosfärenheten med lantbrukare,…

Sånnarna Med Kor. Foto: Patrik Olofsson/N

Nya naturreservat

Sedan 2005 har Biosfärkontoret arbetat med att skydda viktig natur och bevara hotade arter i området. Ett gott exempel är…

Ny Våtmark Och Fågelskådare Vid Hamilton Hill. Foto: Åsa Pearce

Nya våtmarker

Sedan ett tiotal år tillbaka arbetar Biosfärkontoret aktivt för att minska transporten av näringsämnen till Hanöbukten. Totalt har drygt 150…

Back To Top
Translate »