Vid Storkcenter i Viby fanns under många år ett av det skånska storkprojektets avelshägn. Storkar som fötts upp i hägnet häckar numera fritt på gårdsbyggnaderna och det gamla hägntaket.

Storkarna påbörjar häckningen redan i början av april med bobygge och parning. Vid denna tid hör man ofta storkarnas karaktäristiska näbbklapper eka över gårdsplanen. Ungarna kläcks i maj efter cirka 30 dagars ruvning. Efter knappt tio veckors utveckling är storkungarna flygfärdiga.

Det skånska storkprojektet startade 1989 och huvudmålsättning är att storken åter ska bli en del av vår svenska fågelvärld. Idag finns det både uppfödningshägn och frilevande fåglar. Här vid Viby har det funnits storkar sedan 1993. Ibland kommer andra projektstorkar på besök och vid ett par tillfällen har vilda storkar, som oftast saknar ringar på benen, hälsat på.

Storkungarna som föds av de frihäckande fåglarna får vara fria. Planen är att ungarna återvänder för att häcka när de är könsmogna och på så sätt ska en vild storkpopulation etableras.

Uppleva och göra vid Storkcenter

Skåda stork

Frilevande storkar häckar på gårdsbyggnaderna kring gårdsbutiken med början i april.

Detaljkarta Storkcenter

Tillgänglighet

Segelskärmarna står i anslutning till gårdsbutikens parkering. Mer detaljerad information om tillgängligheten hittar du på Equalitys hemsida.

Hitta hit

Adress: Storkcenter ligger vid Viby gårdsbutik, Viby kyrkväg 22.

Med buss: Stadsbuss 1 till hållplats Viby kyrka. Gå 200 meter norrut till gårdsbutiken.

Med bil: Från Kristianstad kör väg 118 mot Åhus. Vid Viby sväng höger in på Viby kyrkväg. Efter 300 meter ligger storkcenter vid gårdsbutiken på vänster sida vägen.

Back To Top
Translate »