skip to Main Content

Vid Storkcenter i Viby fanns under många år ett av det skånska storkprojektets avelshägn. Storkar som fötts upp i hägnet häckar numera fritt på gårdsbyggnaderna och det gamla hägntaket.

Storkarna påbörjar häckningen redan i början av april med bobygge och parning. Vid denna tid hör man ofta storkarnas karaktäristiska näbbklapper eka över gårdsplanen. Ungarna kläcks i maj efter cirka 30 dagars ruvning. Efter knappt tio veckors utveckling är storkungarna flygfärdiga.

Det skånska storkprojektet startade 1989 och huvudmålsättning är att storken åter ska bli en del av vår svenska fågelvärld. Idag finns det sju uppfödningshägn med cirka 230 storkar och ett 70-tal friflygande fåglar. Här vid Viby har det funnits storkar sedan 1993. Ibland kommer andra projektstorkar på besök och vid ett par tillfällen har vilda storkar, som oftast saknar ringar på benen, hälsat på.

Storkungarna som föds av de frihäckande fåglarna får vara fria. Planerna är att ungarna återvänder för att häcka när de är könsmogna och på så sätt ska en vild storkpopulation etableras.

Uppleva och göra

Segelskärmar

Vid Storkcenter kan man läsa mer om storkens historia, projektets mål och metoder och om storkarnas våtmarker.

Skåda stork

Frilevande storkar häckar på gårdsbyggnaderna kring gårdsbutiken med början i april.

Detaljkarta Storkcenter

Tillgänglighet

Segelskärmarna står i anslutning till gårdsbutikens parkering. Mer detaljerad information om tillgängligheten hittar du på Equalitys hemsida.

Hitta hit

Storkhägnet finns i Skånes Viby. Följ skyltar mot Storkcenter från väg 118 Nybo mellan Kristianstads och Åhus.
Med buss: Linje 1.

Om du kommer med färdtjänst så säg att du ska till Storkcenter vid Viby gårdsbutik, Viby kyrkväg 22.

Translate »
Back To Top