skip to Main Content

Karpalundsdammarna är ett varierande naturområde cirka 6 km NV Kristianstad, beläget strax intill Vinne å. Vassomgärdade dammar, vide- och flädersnår karaktäriserar området som ursprungligen användes av det dåvarande sockerbruket. När verksamheten lades ner 1991 lämnades dammarna att utvecklas fritt.

Uppleva och göra

Läs om platsen

Längs stigen väster om dammarna finns segelskärmar som berättar om platsens kulturhistoria och natur.

Skåda fågel

Vid den första dammen, som man når efter en kort promenad från parkeringen, finns ett gömsle. Därifrån kan man studera fågellivet som gjort Karpalunds dammar mest känt. Sothöna, smådopping och gråhakedopping brukar häcka.

De grunda dammarna kan även hysa en hel del vadare under sensommaren. I takt med att dammarna vuxit igen har förutsättningarna för vadarna dock försämrats under senare år medan andra arter som pungmes och brun kärrhök gynnats. Ofta syns flera andarter i dammarna och tillfälligt visar sig även svarttärna och fiskgjuse.

Karpalund platskarta

Tillgänglighet

Stigen kring Karpalundsdammarna är inte tillgänglighetsanpassas.

Bra att veta

Det pågår markarbeten i närheten av parkeringen och stigen till gömslet. Det går ändå bra att besöka gömslet via stigen längs den nya vallen.

Hitta hit

Karpalundsdammarna ligger väster om Araslövssjön längs vägen 19 mot Osby/Broby. Strax efter passagen av Vinne å är avtagsvägen mot Karpalundsdammarna skyltad. Parkeringen nås efter ytterligare 300 m. Från parkeringen utgår en markerad stig som leder till gömslet. Med buss: Linje 549.

Translate »
Back To Top