Vid Utemuseum Åsum, som är tillgänglig för rullstolsburna, finns det gamla strandängslandskapet fortfarande kvar. Här kan du ta del av växt- och djurliv och de olika miljöer som tillhör den grunda slättsjöns stränder: betad strandäng, blå bård, slåttermark, vass- och videsnår och sumpskog.

Strax söder om utemuseet finns en slåtteräng som i maj pryds av kabbeleka och ängsbräsma. Bortom slåttermarken, söder om utemuseet, syns ett område som är igenväxt strandäng. Bara 5-10 år efter det att strandängen slutat hävdas tas markerna över av högörter, vass och vide. Floran blir betydligt fattigare. Många av strandängsfåglarna försvinner och igenväxningen gynnar istället arter som sävsparv, skäggmes och gräshoppsångare.

Längst ner i söder ligger sumpskogen, den igenväxande strandängens slutstadium. På 1930-talet fanns här öppna slåtterängar som successivt växte igen och idag finns här en av Vattenrikets finaste sumpskogsområden. Här finns gott om högstubbar och fallna träd som gynnar hackspettar, insekter och svampar.

Uppleva och göra vid Norra Åsum

Utemuseum Åsums ängar

Utemuseum Åsums ängar är ett tillgänglighetsanpassat fågeltorn med information om platsens natur och kulturhistoria.

Skåda fågel

På den hävdade strandängen närmast nedanför utemuseet trivs vadare som rödbena, storspov och tofsvipa. Enkelbeckasin häckar och gulärlor ses ofta snappa insekter i anslutning till betesdjuren.

Mellan sjön och strandängen finns den så kallade ”blå bården”. Den bildas när betesdjuren fortsätter att beta vassen en bit ut i sjön. Många änder som skedand, kricka och årta dras till den blå bården eftersom här finns gott om mat för både ungar och vuxna fåglar.

Några fåglar på Åsums ängar

Tillgänglighet

Här finns ett kombinerat fågeltorn och utemuseum. Rampen upp är totalt 30 lång, med flera vilplan emellan. Ledräcke finns. På plattformens nedre del finns utställningsmaterial och en plats för utsikt mot sjön. En smal bänk utan armstöd finns. En svängd trappa med ledstång leder till övre plan, som utgör utsiktsplats. Parkering finns i direkt anslutning till plattformen. Mer detaljerad information om tillgängligheten hittar du på Equalitys hemsida.

Detaljkarta Åsums ängar.

Bra att veta

Naturreservat

Åsums ängar och Åsumallet är naturreservat.

Betesdjur

Området hålls öppet av betande hästar eller kor.

Hitta hit

Till fots och cykel: Utemuseum Åsums ängar ligger öster om Norra Åsum. Cykelvägen från Kristianstad (5 km) passerar strax intill.

Med buss: Stadsbuss 4 till hållplats Norra Åsum Lottavägen. Härifrån är det 850 meter till Utemuseum Åsums ängar.

Med bil: Från E22 Trafikplats Vilan 38 kör du söderut mot Norra Åsum. Sväng vänster och följ skyltningen mot Åsums ängar. Fortsätt på markvägen 500 meter till parkeringen. En parkeringsficka för rörelsehindrade finns intill tornet.

Brunvit vägvisning

För varje aprildag fylls den öppna vattenytan mellan strandäng och vass med änder. Vipor spelflyger och leker tafatt över dyblottorna och de första grågässen har just kläckt ut och står med sträckta halsar ute i maden. En storspov landar i det grunda vattnet. Den låter vattnet dränka kroppen och börjar bada så att vattnet står som en kaskad.

Back To Top
Translate »