skip to Main Content

Bli vattenrikare – bli biosfärambassadör!

Tycker du om att vistas i Vattenrikets natur? Har du nytta och glädje av kunskap om Vattenriket i yrkeslivet, föreningslivet eller på fritiden? Vill du lära mer om biosfärområde Kristianstads Vattenrike och komma med i ett nätverk för hållbar samhällsutveckling? Då är utbildningen till biosfärambassadör något för dig!

Program och anmälan till kursen 2023

Projektbeskrivning

Med biosfärambassadörer vill vi sprida intresset för och kunskapen om Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Det gör vi genom att utbilda och engagera en grupp ambassadörer, som sedan sprider kunskapen vidare till sina kontakter och i sina nätverk. På så vis hoppas vi kunna öka förståelsen för konceptet för vårt modellområde; att på en gång bevara och nyttja landskapets värden. Bra för natur och människa!

Detta har hänt/händer: Utbildningen av de första ambassadörerna startade i mars 2013. Sedan dess har tolv kurser hållits och 300 ambassadörer diplomerats.

En kurs består av fyra träffar på naturum och ute i landskapet för att lära mer om Vattenriket som biosfärområde och besöksområde. En heldag med buss eller båttur till projektplatser och härlig natur ingår också. Turen avslutas med fika där kommunfullmäktiges ordförande delar ut diplom.

De utbildade biosfärambassadörerna får nyhetsbrev och uppdateringar om allt som händer i Vattenriket. Då och då ges tillfälle att hjälpa till vid evenemang och i restaureringar.

Back To Top
Translate »