skip to Main Content

Bli vattenrikare – bli biosfärambassadör!

Tycker du om att vistas i Vattenrikets natur? Har du nytta och glädje av kunskap om Vattenriket i yrkeslivet, föreningslivet eller på fritiden? Vill du lära mer om biosfärområde Kristianstads Vattenrike och komma med i ett nätverk för hållbar samhällsutveckling? Då är utbildningen till Biosfärambassadör något för dig!

Projektbeskrivning

Med biosfärambassadörer vill vi sprida intresset för och kunskapen om Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Det gör vi genom att utbilda och engagera en grupp ambassadörer, som sedan sprider kunskapen vidare till sina kontakter och i sina nätverk. På så vis hoppas vi kunna öka förståelsen för konceptet för vårt modellområde; att på en gång bevara och nyttja landskapets värden. Bra för natur och människa!

Detta har hänt/händer: Utbildningen av de första ambassadörerna startade i mars. Under våren träffades 35 deltagare vid fyra tillfällen på naturum och ute i landskapet för att lära mer om Vattenriket som biosfärområde och besöksområde. En heldag med buss blev det också till Vattenrikets många våtmarksprojekt, innan kommunfullmäktiges ordförande Sten Hermansson delade ut diplom.

En ny kurs hölls på hösten 2013. Den här gången gick bussturen ut bland Vattenrikets gäss och till besöksplats Pulken där Göran Frisk visade hur han skrämmer gässen och minskar skadorna på höstsådden. Kursen avslutades med diplomering och visning av naturums nya Opteryxfilm.

Totalt fick 70 personer ta emot ambassadörsdiplom under 2013. Dessutom hölls en återträff. Vid Kaptenens väg i Nyehusen fick ambassadörerna prova på naturvårdsarbete tillsammans med Bengt-Göran Jönsson, naturvården C4 Teknik, och Carina Wettemark, som berättade om om de sandiga markernas värden.

Snabba fakta

Projektnamn: Biosfärambassadörer i Vattenriket
Medverkande: Biosfärkontoret och Vattenrikets vänner
Finansiärer: Region Skåne och Biosfärkontoret
Genomförs 2013 –
Kontakt: Åsa Pearce asa.pearce@kristianstad.se

Dokument

Blogginlägg

Back To Top
Translate »