Bli vattenrikare – bli biosfärambassadör!

Tycker du om att vistas i Vattenrikets natur? Har du nytta och glädje av kunskap om Vattenriket i yrkeslivet, föreningslivet eller på fritiden? Vill du lära mer om biosfärområde Kristianstads Vattenrike? Då är utbildningen till biosfärambassadör något för dig!

Program och anmälan till kursen 2023

Projektbeskrivning

Med biosfärambassadörer vill vi sprida intresset för och kunskapen om Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Det gör vi genom att utbilda och engagera en grupp ambassadörer, som sedan sprider kunskapen vidare till sina kontakter och i sina nätverk. På så vis hoppas vi kunna öka förståelsen för konceptet för vårt modellområde; att på en gång bevara och nyttja landskapets värden. Bra för natur och människa!

Detta har hänt/händer: Utbildningen av de första ambassadörerna startade i mars 2013. Sedan dess har tolv kurser hållits och 350 ambassadörer diplomerats.

En kurs består av fyra träffar på naturum och ute i landskapet för att lära mer om Vattenriket som biosfärområde och besöksområde. Kursen avslutas med att kommunfullmäktiges ordförande delar ut diplom.

De utbildade biosfärambassadörerna får nyhetsbrev och uppdateringar om allt som händer i Vattenriket. Då och då ges tillfälle att hjälpa till vid evenemang och i restaureringar.

Snabba fakta

Projektnamn: Biosfärambassadörer i Vattenriket
Medverkande: Biosfärkontoret och Vattenrikets vänner
Finansiärer:  Biosfärkontoret
Genomförs 2013 –
Kontakt: Ebba Trolle ebba.trolle@kristianstad.se

Dokument

Blogginlägg

Back To Top
Translate »