Bockeboda strövområde har fått ny ägare

Kristianstads kommun och stiftelsen O D Krooks donation i L-län har nu skrivit under köpeavtalet som innebär att Bockeboda strövområde får ny ägare. Nu ska området bli mer attraktivt och tillgängligt.

Carin Wredström, styrelseordförande i O D Krooks donation i L-län, och Pierre Månsson, kommunstyrelsens ordförande, skakar hand på Bockebodaaffären.

Ny ägare är O D Krooks donation i L-län, som förvaltas av Stiftelsen Skånska Landskap och som redan idag driver ett tjugotal strövområden över hela Skåne.
− Kommunens ambition är att Bockeboda ska fortleva som det viktiga tätortsnära rekreations- och friluftsområde som det är och har varit. Ägarbytet ger nya möjligheter att marknadsföra och tillgängliggöra området på ett positivt sätt, säger Patrik Möller, mark- och exploateringschef.

Samtidigt skrevs ett samarbetsavtal på där båda parter satsar vardera 250 000 kronor för att göra området mer attraktivt och tillgängligt. Redan nästa år kommer stigarna att märkas om och rastplatserna att rustas upp.

Viktigt för Vattenriket
Bockebodaområdet ligger i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.
− Med sina skogliga miljöer med bokskog och gamla ekar är Bockeboda ett viktigt inslag i Biosfärområdets temalandskap ”Gamla trädmiljöer”. Nu kan områdets värden lyftas fram på ett helt nytt sätt, säger Sven-Erik Magnusson, biosfärkoordinator.

Avtalet innebär ett delat ansvar för drift och underhåll. Kristianstads kommun ansvarar för de norra delarna, medan Stiftelsen Skånska Landskap står för skötseln i de södra delarna.
− Vi hoppas att det ska bli ett lyft för Bockeboda. Vi ser positivt på de planer som stiftelsen har berättat om, säger Ingvar Johannesson, vice ordförande Härlövs If, som bland annat drivit Bockatorpet.
Bockatorpet brann ner till grunden i början av hösten. En ny samlingslokal kommer att byggas med planerad byggstart våren 2013.

Läs mer om Bockeboda här och om Stiftelsen Skånska Landskap och OD Krooks donation i L-län här.

Back To Top
Translate »