Vattenstaden Kristianstad i fokus på naturum

Kristianstad är staden mitt i ett Vattenrike. Vad betyder vattnet för staden i går, i dag och i morgon? På lördag, 6 oktober, inleder naturum temat Vattenstaden Kristianstad. Det blir fotovernissage och visning av utställningen Möjligheternas vatten.

Under sommaren har Vattenrikets besökare bjudits in att delta i en fotoutställning på temat Vattenstaden genom linsen. Ett trettiotal personer har skickat in sina personliga bilder. På lördag kl 15.00 invigs Vattenstaden Kristianstad med en stor fotokavalkad i ett bildspel med musik.

Samma dag inviger naturumföreståndare Karin Magntorn också nya utställningen ”Möjligheternas vatten”. Utställningen speglar de utmaningar som staden står inför på grund av sitt utsatta läge och hur Räddningstjänsten och C4 Teknik framgångsrikt arbetar med att göra Kristianstad till en resilient stad.

Utställningen lyfter också fram de värden som vattenståndsvariationerna i Helge å ger med ett rikt fågelliv och möjlighet till rekreation och naturupplevelser.

Under temaveckorna som följer blir det tillfälle till mat och prat – ett nytt koncept med föredrag som inleds med en bit mat i restaurangen Fredholms på naturum.

Onsdag den 10 oktober fördjupar sig Mats Pettersson, ordförande i Gamla Christianstad, i Vattnets – nytta eller plågoris sedan 1614. 

Två veckor senare, den 24 oktober, kikar Maria Ehrenberg, bibliotekarie och litteraturkritiker, på Vattenriket och stadens plats i litteraturen i Vägar in, vägar ut och staden speglingar.

Temat rymmer också en valltur på cykel. Söndagen den 21 oktober leder Christer Neideman cykelturen längs gamla och nya vallar och över utdikade Nosabysjön till en nyligen restaurerad våtmark vid Lingenäset.

Mer info om programmet hittar du här.

Text: Åsa Pearce
Foto: Patrik Olofsson

Back To Top
Translate »