Biosfärambassadörer besökte Vattenriket

Vattenriket har haft besök av en grupp biosfärambassadörer från Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle.

Kristianstads Vattenrike planerar att starta en utbildning till så kallade biosfärambassadörer till våren. Ambassadörerna ska hjälpa till att sprida kunskap om Vattenriket och vad biosfärområdet betyder för dem.
-Det är många i bygden som gärna vill berätta om och visa Vattenriket för vänner och bekanta. Nu vill vi erbjuda ett lustfyllt sätt att lära mer, säger Sven-Erik Magnusson, biosfärkoordinator.

Liksom Vattenriket är Vänerskärgården med Kinnekulle ett av Sveriges fem biosfärområden utnämnda av FN-organet Unesco. Där finns sedan ett antal år en grupp biosfärambassadörer, som hjälper biosfärkontoret i olika sammanhang. 


Vid besöket i Vattenriket i torsdags utbyttes tankar och idéer kring ambassadörskapet.
-Besöket är ett led i att utveckla frivilligarbete. Genom att utbyta erfarenheter kan områdena dra nytta av varandra för att utveckla arbetet vidare, säger Fredrik Hedman, biosfärambassadör från Vänerskärgården.

Planen är att medlemmarna i vänföreningen Vattenrikets vänner ska erbjudas utbildningen till biosfärambassadörer till våren 2013.

Text och bild: Åsa Pearce

Back To Top
Translate »