Naturum visar vägen ut i Vattenriket

Alla Sveriges naturum fungerar som besökscentrum till ett naturområde. På plats i naturum får besökaren förståelse för områdets värden och inspiration till att uppleva naturen. Naturum Vattenriket fungerar som mötesplats för biosfärområdet och utgör startpunkten för ett besök i Vattenriket. Verksamheten vid naturum består av naturvägledning i olika former. Här ingår utställningar, programverksamhet och naturvägledning både inom- och utomhus.

Vi har gjort vissa val i vår naturvägledning. Vi brinner för att skapa en attitydförändring till ett hållbarare samhälle, där värdena i Vattenriket står i fokus. Vi tror att vi bäst skapar denna attitydförändring genom att bjuda på upplevelser som banar väg till förundran och fascination. Vi tror också att det finns många nycklar i naturvägledningen. För några är en artinriktad programpunkt vägen till attitydförändring, för andra en musikupplevelse utanför naturum. Naturum är inte bara för ”Fjällrävenfolket”, det ska finnas något för alla i vår naturvägledning och naturpedagogik.

Utterspaning vid naturum. Foto: Åsa Pearce
En utställning full av upplevelser

Ett besök på naturum Vattenriket skall ge besökarna en positiv upplevelse och inspirera till att lämna huset för att upptäcka det verkliga Vattenriket. Naturum visar vägen ut i Vattenriket.

Grunden i utställningen är själva naturumhuset och den vy som huset bjuder på ur tre perspektiv, den nära upplevelsen i redet, vyn från utställningsrummet samt vyn från takterrassen. Syftet med utställningen är att visa vägen ut till Vattenrikets varierade landskap och 21 besöksplatser i Biosfärområdets regi för att inspirera till egna besök i Vattenriket. Utställningen är byggd i moduler som inte har någon bestämd ordning så att besökaren kan ta del av det man för dagen vill ta del av. Hela utställningen är tillgänglig för personer med funktionsvariationer. Texterna i utställningen är lättlästa och kompletteras av en utställningskatalog samt hemsidan med fördjupningar. En pekskärm i entrén välkomnar nya besökare med texter på elva olika språk, bland annat teckenspråk.

Vi använder medvetet humor som en viktig del i naturvägledningen i utställningen på naturum. Ett exempel på detta är åkattraktionen Opteryx. I simulator bjuder vi besökarna på tre oförglömliga resor under ytan eller högt ovanför Vattenriket.

Hanan och Sam vid forsakar på naturum
Inte bara för "Fjällrävenfolket"

Naturums program är basen i naturvägledningen. Här samsas fågel, fisk och mittemellan i ett stort utbud av runt 500 programpunkter årligen. Varje år finns ett årstema som genomsyrar arbetet och sju kortare teman som speglar såväl arbetet i biosfärområdet som årstiderna i Vattenriket. Utifrån detta skapas programpunkterna. Vi brukar säga att naturums program inte bara är för ”Fjällrävenfolket”. Vi bjuder på Händels Watermusic med full symfoniorkester ena dagen och nästa dag är det kanske qigong på morgonen och fladdermussafari på natten.

Programaktiviteter för hela familjen. Skrotkonst.
Naturvägledning inomhus och utomhus

På naturum och i närområdet arbetar vi både med bemannad och självguidande naturvägledning.

När naturum är öppet möter man en naturvägledare i naturums reception. Naturvägledaren leder dagliga visningar och för grupper finns det också möjlighet att boka många olika föredrag och guidningar. Syftet är förstås att fördjupa kunskapen om biosfärarbetet, om Vattenrikets rika natur och om Vattenriket som besöksmål.

När naturum är stängt eller om man vill upptäcka på egen hand har man nytta av den självguidande naturvägledningen.  Den består av audioguider och utställningar både inne på naturum och i närområdet längs Linnérundan och Tivolirundan.

Håslövs ängar. Foto Patrik Olofsson
Vattenriket är bästa klassrummet

Ett särskilt fokusområde för naturum är att erbjuda barn och pedagoger naturpedagogisk verksamhet av hög kvalitet. Varje år träffar vi runt 100 barngrupper från förskola till gymnasium.

Vattenrikets biologiska och kulturhistoriska värden, det biosfäriska arbetet och naturums aktuella tema utgör ramen för samarbetet. Skolans eller förskolans planer och mål är självklara utgångspunkter när vi tillsammans planerar arbetspassets innehåll och struktur.

Naturpedagogik med skolklasser. Foto: Mattias Roos, Kristianstads kommun
Biosfärläger

Biosfärlägret är ett dagläger som vänder sig till barn i åldern 10-14 år. Under en vecka får ett trettiotal deltagare vara ute och att lära sig om naturen och människan genom att uppleva, upptäcka och undersöka Vattenriket.

Biosfärläger 2016
Biosfärklassrum

Som stöd till de pedagoger och elever som vill undersöka Vattenriket har vi skapat biosfärklassrum. Syftet är att inspirera lärare, elever och studenter i Kristianstad till att uppleva, undersöka och komma till insikt om biosfärområdets värden och samtidigt utveckla kunskaper om det biosfäriska arbetssättet.
Vid varje biosfärklassrum finns en ”pedagogisk gruslåda”. I lådorna till biosfärklassrum Kanalhuset respektive Vramsån finns bland annat håvar, luppar, burkar, bestämningsnycklar, arbets- och utställningsblad.
Målgruppen är grund- och gymnasieskolor, vuxenutbildning, SFI samt högskolestuderande i Kristianstad.

Håvade småkryp på burk. Foto: Mattias Roos, Kristianstads kommun

Goda exempel

Back To Top
Translate »