Naturum
Ett naturum är en informationsanläggning för besökare till ett naturområde, som uppfyller Naturvårdsverkets riktlinjer. I Sverige finns i dag ett stort antal naturum, från Abisko i norr till Stenshuvud i söder. Naturum är ett inregistrerat varumärke som ägs av Naturvårdsverket.

Arkitekt
Naturum Vattenriket har ritats av Fredrik Pettersson, White Arkitekter AB, Köpenhamn, som med bidraget ”Rede i vassen” vann Kristianstads kommuns arkitekttävling 2007. I februari 2009 blev hans skapelse utvald som ett av tio bidrag till en utställning om hållbar arkitektur i Paris. White Arkitekter har ritat flera naturum runt om i Sverige, bland annat vid Höga kusten i Västernorrland, Hornborgasjön i Västergötland, Fulufjäll i Dalarna och Klarälven i Värmland.

Entreprenör
NCC Construction var huvudentreprenör för naturumbygget.

Byggkostnad
Naturumprojektet, som också omfattade gång- och cykelbroarna mellan Tivoliparken och Härlöv, en utgrävd våtmarkssjö, tillfarter och parkeringsplatser, hade en totalbudget på 90,6 miljoner kronor. Naturvårdsverket bidrog med 16 miljoner kronor till naturumbygget.

Naturum Vattenriket
Naturum Vattenriket i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ligger mitt i naturen men ändå på bara fem minuters promenadavstånd från järnvägsstationen och centrum.
Biosfärområde Kristianstads Vattenrike, som omfattar Helgeåns avrinningsområde i Kristianstads kommun och de kustnära delarna av Hanöbukten, godkändes sommaren 2005 av UNESCO och blev det första biosfärområdet i Sverige som inrättades enligt UNESCO:s nya krav. Ett biosfärområde ska utgöra ett modellområde för samspelet mellan natur och människor i världen.

Byggnaden
Naturum Vattenriket har en yta på cirka 1 000 kvadratmeter. Huset är byggt på en gjuten platta som vilar på betongpelare. I huset ryms bland annat utställningar, restaurang, pedagogisk verksamhet och konferenslokaler. Fasaden är klädd med värmebehandlad furu, som är motståndskraftig mot röta. Invändigt är väggar och golv klädda med Amroc-skivor. Amroc är en blandning av sågspån och cement.

Våtmarkssjön
Kring huset har en konstgjord våtmarkssjö på ett hektar skapats. Sjön är en hemvist för mycket av det djurliv som finns på andra håll inom Vattenriket och som därigenom kan beskådas på ett lättåtkomligt sätt.
Mer än 10 000 kubikmeter torv och jordmassa har grävts bort med hjälp av en specialkonstruerad grävmaskin som flyter på pontoner. De uppgrävda massorna användes för uppbyggnaden av backarna på den gamla tippen.

Gång- och cykelbroarna
De nya gång- och cykelbroarna mellan Tivoliparken och Härlövs ängar är sammanlagt cirka 300 meter långa. Fri höjd under bron över Helge å är cirka 3 meter, alltså något högre än den närliggande järnvägsbron.
Gång- och cykelbroarna är inte bara en väg till naturum, utan också en länk som knyter samman Tivoliparken med det planerade rekreationsområdet på den före detta Härlövsdeponin. Broarna skapar också en genväg från centrum till Härlövs handelsområde. Den nya parkeringen vid Härlövsängaleden kan även användas av den som vill besöka centrum och inte har något emot en tio minuters promenad i rofylld omgivning.

Förankring och hållbarhet
Markförhållandena gör att bron har förankrats på tre olika sätt. Över Helge å kommer vilar bron på upp till 25 meter långa, betongfyllda stålpelare, som slagits ner i fast grund. På den fortsatta sträckningen fram till huset vilar den på så kallade friktionspålar, det vill säga träpålar som hänger i leran. Den sista sträckan fram till Härlövsängaleden vilar bron på träpålar som slagits ned till fast grund.
Huvuddelen av brovirket utgörs av furuvirke med hög hållbarhetsklassning som skyddats genom miljöanpassad tryckimpregnering enligt kemikalieinspektionens föreskrifter och därefter linoljebehandlats. Den extra linoljebehandlingen gör att urlakningen av tungmetaller från impregneringen minskar med 14-20 gånger i jämförelse med vanligt tryckimpregnerat virke.

Byggprocessen
För att kunna genomföra byggprojektet i våtmarksområdet började NCC med att påla och bygga en tillfällig arbetsbrygga, parallellt med sträckningen för de nya konstruktionerna. Därifrån kunde maskiner och byggnadsarbetare utföra arbetet som var färdigt i november 2010.

Back To Top
Translate »